Phạm Thị Việt Nga
GV.NCS.Phạm Thị Việt Nga
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thị Việt Nga
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0989 096 058
Địa chỉ Email phamvietnga@humg.edu.vn