Hoàng Đình Quế
GV.TS.Hoàng Đình Quế
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Hoàng Đình Quế
Đơn vị Bộ môn Địa chất
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan Phòng 405, Nhà C12, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam
Số điện thoại di động 0868276793
Địa chỉ Email hoangdinhque@humg.edu.vn