Bùi Thanh Tịnh
GV.ThS.Bùi Thanh Tịnh
Phó Bí thư liên chi, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Bùi Thanh Tịnh
Đơn vị Liên Chi Đoàn, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Phó Bí thư liên chi, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1990
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84 24) 3838 4973
Số điện thoại di động 0971399669
Địa chỉ Email buithanhtinh@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Số 22, nghách 2/6/2A, tổ 18 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Thanh Tịnh, Hồ Hải Anh, Đặc điểm chất lượng và khả năng sử dụng cát trắng khu vực Hải Lăng, Quảng Trị, Tài nguyên và Môi trường, 286, 08, 32-34, 2018

2. Lương Quang Khang, Bùi Thanh Tịnh, Phân chia nhóm mỏ và định hướng mạng lưới thăm dò than dưới mức -300m khu mỏ Hà Ráng, Quảng Ninh, Tài nguyên và Môi trường, 289, 11, 20-22, 2018

3. Bui Thanh Tinh, Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Characterization and potential of tin mineralization in Ma Ty - Du Long area, Ninh Thuan province, Journal of Mining and Earth Sciences, 2018

4. Lương Quang Khang, Bùi Thanh Tịnh, Trần Thị Vân Anh, Lưu Đức Thắng, Đánh giá tiềm năng và định hướng quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình, Công nghiệp mỏ, 5, 42-48, 2018

5. Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Mạnh An, Bùi Thanh Tịnh, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Huân, Đặc điểm cấu trúc các vỉa than và vấn đề thăm dò dưới mức -150m ở mỏ than Mạo Khê, Công nghiệp mỏ, 5, 120-127, 2018

6. Lương Quang Khang, Bùi Thanh Tịnh, Nguyễn Ngọc Thịnh, Ứng dụng mô hình Trend trong nghiên cứu đặc điểm hình thái các vỉa than khu mỏ Vàng Danh, Tài nguyên và Môi trường, 255+256, 1+2, 72-74, 2017

7. Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Thanh Tịnh, Mineral potential mapping for tin ore using weights of evidence at maty - du long area, ninh thuan province, viet nam, Journal of Mining and Earth Sciences, 58, 3, 35-41, 2017

8. Hà Trí Dũng, Khương Thế Hùng, Bùi Thanh Tịnh, Đỗ Mạnh An, Trần Thị Vân Anh, Một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm quặng hóa và triển vọng vàng gốc khu vực Châu Nga, Quỳnh Châu, Nghệ An, Tài nguyên và Môi trường, 261, 7, 25-27, 2017

9. Nguyễn Văn Lâm, Khương Thế Hùng, Bùi Thanh Tịnh, Bùi Trung Đô, Đặc điểm cấu trúc các vỉa quặng apatit khu vực mỏ Cóc, Cam Đường, Lào Cai và ảnh hưởng của chúng đến khai thác, Tài nguyên và Môi trường, 241, 11, 10-13, 2016

10. Bùi Thanh Tịnh, Nguyễn Tiến Dũng,Bùi Hoàng Bắc, Trần Đại Dũng, Đặc điểm quặng hóa và triển vọng thiếc gốc khu vực Ma Ty-Du Long, Ninh Thuận, Tài nguyên và Môi trường, 247, 17, 27-30, 2016

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Thanh Tịnh, Hồ Hải Anh, Đặc điểm chất lượng và khả năng sử dụng cát trắng khu vực Hải Lăng, Quảng Trị, Tài nguyên và Môi trường, 32-34, 2018

2. Lương Quang Khang, Bùi Thanh Tịnh, Phân chia nhóm mỏ và định hướng mạng lưới thăm dò than dưới mức -300m khu mỏ Hà Ráng, Quảng Ninh, Tài nguyên và Môi trường, 20-22, 2018

3. Bui Thanh Tinh, Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Characterization and potential of tin mineralization in Ma Ty - Du Long area, Ninh Thuan province, Journal of Mining and Earth Sciences, , 2018

4. Lương Quang Khang, Bùi Thanh Tịnh, Trần Thị Vân Anh, Lưu Đức Thắng, Đánh giá tiềm năng và định hướng quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình, Công nghiệp mỏ, 42-48, 2018

5. Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Mạnh An, Bùi Thanh Tịnh, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Huân, Đặc điểm cấu trúc các vỉa than và vấn đề thăm dò dưới mức -150m ở mỏ than Mạo Khê, Công nghiệp mỏ, 120-127, 2018

6. Lương Quang Khang, Bùi Thanh Tịnh, Nguyễn Ngọc Thịnh, Ứng dụng mô hình Trend trong nghiên cứu đặc điểm hình thái các vỉa than khu mỏ Vàng Danh, Tài nguyên và Môi trường, 72-74, 2017

7. Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Thanh Tịnh, Mineral potential mapping for tin ore using weights of evidence at maty - du long area, ninh thuan province, viet nam, Journal of Mining and Earth Sciences, 35-41, 2017

8. Hà Trí Dũng, Khương Thế Hùng, Bùi Thanh Tịnh, Đỗ Mạnh An, Trần Thị Vân Anh, Một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm quặng hóa và triển vọng vàng gốc khu vực Châu Nga, Quỳnh Châu, Nghệ An, Tài nguyên và Môi trường, 25-27, 2017

9. Nguyễn Văn Lâm, Khương Thế Hùng, Bùi Thanh Tịnh, Bùi Trung Đô, Đặc điểm cấu trúc các vỉa quặng apatit khu vực mỏ Cóc, Cam Đường, Lào Cai và ảnh hưởng của chúng đến khai thác, Tài nguyên và Môi trường, 10-13, 2016

10. Bùi Thanh Tịnh, Nguyễn Tiến Dũng,Bùi Hoàng Bắc, Trần Đại Dũng, Đặc điểm quặng hóa và triển vọng thiếc gốc khu vực Ma Ty-Du Long, Ninh Thuận, Tài nguyên và Môi trường, 27-30, 2016