Trương Hữu Mạnh
GV.ThS.Trương Hữu Mạnh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trương Hữu Mạnh
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 01689278356