Nguyễn Duy Hưng
GV.ThS.Nguyễn Duy Hưng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Duy Hưng
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0975853803
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Nguyen Duy Hung, Khuong The Hung, Tran Thi Van Anh, Characteristics of pegmatitic quality in the Dai Loc area, Quang Nam province,, , The International conference on Geology an mineral resources of Indochina an neighboring southwest china, Hanoi, Viet Nam, 12/2013., 2013

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Duy Hưng, Trần Thị Vân Anh, Lê Đỗ Trí, Ứng dụng SEM và XRD trong nghiên cứu khoáng vật Kaolin tại một số điểm mỏ ở miền Bắc Việt Nam, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Số 20 - (226)., 2016

2. Lương Quang Khang, Bùi Hoàng Bắc, Phan Viết Sơn, Nguyễn Trọng Toan, Nguyễn Duy Hưng, Đồng Thị Minh Tâm, Đặc điểm phân bố và tiềm năng tài nguyên các khoáng vật quặng chứa titan, zircon và đất hiếm trong sa khoáng ven biển khu vực Nam suối Nhum, tỉnh Bình Thuận, Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất., 2014

3. Ngô Văn Hòa, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Duy Hưng, Đặc điểm chất lượng và tiềm năng felspat khu vực Ea Kar, Đăk Lăk., Tạp chí Tài nguyên và Môi trường,, Số 18 - (200)., 2014

4. Bùi Hoàng Bắc, Phan Viết Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Trương Hữu Mạnh, Khương Thế Hùng, Nguyễn Duy Hưng, Ứng dụng phương pháp toán địa chất kết hợp GIS xây dựng bản đồ triển vọng khoáng sản, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Số 16 - (198), 2014

5. Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Trung Thính, Đặc điểm thành phần khoáng vật quặng đất hiếm mỏ Bắc Nậm Xe, Lai Châu, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Số 23 - (181)., 2013

6. Nguyễn Duy Hưng, Đánh giá tiềm năng tài nguyên pegmatit làm nguyên liệu gốm sứ khu vực Đại Lộc, Quảng Nam, 2013

7. Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Lê Đỗ Trí, Tiềm năng pegmatit chứa felspat làm nguyên liệu gốm sứ khu vực Đại Lộc, Quảng Nam,, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường,, Số 19 - (177)., 2013

8. Đỗ Mạnh An, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Trương Hữu Mạnh, Nguyễn Duy Hưng, Ứng dụng phương pháp trọng số bằng chứng trong tìm kiếm quặng wolfram vùng Pleimeo, tỉnh Kontum, Tạp chí CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, Số 35 - 1., 2013

9. Phan Viết Sơn, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Xuân Ân, Áp dụng phương pháp toán logic và phương pháp “phân tích dengramm” trong xử lý tài liệu địa hóa xác định tổ hợp các nguyên tố đồng sinh Mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Số 17 - (151)., 151, 2012

10. Khuong The Hung, Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Nguyen Duy Hung, How many orogenies took place in the Song Ma and Truong Son units? (Northwestern Vietnam)., The International conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, Vietnam 23-25 Aug., 2012

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị ngành

1. Nguyen Duy Hung, Khuong The Hung, Tran Thi Van Anh, Characteristics of pegmatitic quality in the Dai Loc area, Quang Nam province,, , The International conference on Geology an mineral resources of Indochina an neighboring southwest china, Hanoi, Viet Nam, 12/2013., , 2013

Bài báo hội nghị trường

1. Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Duy Hưng, Trần Thị Vân Anh, Lê Đỗ Trí, Ứng dụng SEM và XRD trong nghiên cứu khoáng vật Kaolin tại một số điểm mỏ ở miền Bắc Việt Nam, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, , 2016

2. Lương Quang Khang, Bùi Hoàng Bắc, Phan Viết Sơn, Nguyễn Trọng Toan, Nguyễn Duy Hưng, Đồng Thị Minh Tâm, Đặc điểm phân bố và tiềm năng tài nguyên các khoáng vật quặng chứa titan, zircon và đất hiếm trong sa khoáng ven biển khu vực Nam suối Nhum, tỉnh Bình Thuận, Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất., , 2014

3. Ngô Văn Hòa, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Duy Hưng, Đặc điểm chất lượng và tiềm năng felspat khu vực Ea Kar, Đăk Lăk., Tạp chí Tài nguyên và Môi trường,, , 2014

4. Bùi Hoàng Bắc, Phan Viết Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Trương Hữu Mạnh, Khương Thế Hùng, Nguyễn Duy Hưng, Ứng dụng phương pháp toán địa chất kết hợp GIS xây dựng bản đồ triển vọng khoáng sản, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, , 2014

5. Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Trung Thính, Đặc điểm thành phần khoáng vật quặng đất hiếm mỏ Bắc Nậm Xe, Lai Châu, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, , 2013

6. Nguyễn Duy Hưng, Đánh giá tiềm năng tài nguyên pegmatit làm nguyên liệu gốm sứ khu vực Đại Lộc, Quảng Nam, , , 2013

7. Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Lê Đỗ Trí, Tiềm năng pegmatit chứa felspat làm nguyên liệu gốm sứ khu vực Đại Lộc, Quảng Nam,, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường,, , 2013

8. Đỗ Mạnh An, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Trương Hữu Mạnh, Nguyễn Duy Hưng, Ứng dụng phương pháp trọng số bằng chứng trong tìm kiếm quặng wolfram vùng Pleimeo, tỉnh Kontum, Tạp chí CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, , 2013

9. Phan Viết Sơn, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Xuân Ân, Áp dụng phương pháp toán logic và phương pháp “phân tích dengramm” trong xử lý tài liệu địa hóa xác định tổ hợp các nguyên tố đồng sinh Mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 151, 2012

10. Khuong The Hung, Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Nguyen Duy Hung, How many orogenies took place in the Song Ma and Truong Son units? (Northwestern Vietnam)., The International conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, Vietnam 23-25 Aug., , 2012