Khương Thế Hùng
GV.TS.Khương Thế Hùng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Khương Thế Hùng
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438384973
Số điện thoại di động 0844264456
Địa chỉ Email khuongthehung@humg.edu.vn
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Thạc sĩ

1. Hoàng Văn Vân , Đại học Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Đặc điểm quặng hóa và định hướng công tác thăm dò mangan khu vực Làng Bài - Tuyên Quang

2. Trần Văn Cường , Đại học Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Nghiên cứu xác lập hệ thống thăm dò quặng đồng khu vực An Lương, Yên Bái

3. Nguyễn Giang Nam , Đại học Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Đánh giá tiềm năng và phân vùng triển vọng quặng chì - kẽm vùng Bản Lìm (Cao Bằng) - Phia Đăm ( Bắc Kạn)

4. Nguyễn Hồng Thắng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Đánh giá tiềm năng tài nguyên và định hướng công tác thăm dò quặng Bauxit khu vực Hà Quảng, Cao Bằng

5. Nguyễn Duy Hưng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Đánh giá tiềm năng tài nguyên pegmatit làm nguyên liệu gồm sứ khu vực Đại Lộc, Quảng Nam.

6. Vương Huy Phúc , Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Đánh giá tài nguyên và giá trị kinh tế đá hoa khu liên hợp huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An

7. Trịnh Ngọc Tú Minh , Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Cấu trúc địa chất và các yếu tố địa cơ ảnh hưởng đến công tác cơ giới hóa trong khai thác hầm lò đến mức -350m mỏ than Khe Chàm I, Quảng Ninh

8. Bùi Trung Đô , Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Đặc điểm chất lượng quặng apatit khu vực Cam Đường, Lào Cai và định hướng khai thác, sử dụng hợp lý

9. Hà Trí Dũng , Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng tài nguyên vàng gốc khu vực Tương Dương, Nghệ An

10. Nguyễn Cao Khương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Đánh giá tài nguyên và giá trị kinh tế vàng gốc khu vực Minh Lương - Sa Phìn, Lào Cai

11. Nguyễn Tiến Chung , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Đặc điểm chất lượng và định hướng sử dụng quặng sắt - magan khu vực Đồng Lạc - Bằng Lũng, Bắc Kạn

12. Nguyễn Thành Chung , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu xác lập nhóm mỏ và mạng lưới thăm dò kiểu quặng chì - kẽm Bản Bó, Cao Bằng

13. Nguyễn Đình Nhất , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng tài nguyên vàng gốc khu vực Khau SLiểm - Phiềng Đẩy, Cao Bằng

14. Nguyễn Văn Minh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Đánh giá tiềm năng Urani Viêt Nam - Bước 2: Lập bản đồ cấu trúc kiến tạo 1:1.000.000 phần Miền Bắc, bản đồ cấu trúc kiến tạo 1:200.000 các khu vực Tú Lệ - Phansipan, Hà Giang - Cao Bằng, Phú Thọ - Thái Nguyên và sơ đồ sinh khoáng Urani, Tham gia, Nghiệm thu 31/12/2012

2. Áp dụng phương pháp định tuổi K-Ar của khoáng vật sét hình thành trong điều kiện biến chất thấp để nghiên cứu lịch sử hoạt động hiện đại của đứt gãy Sông Hồng. Luận giải về tần suất xuất hiện và các hoạt động động đất liên quan, Mã số 105.03-2011.11, Tham gia, Nghiệm thu 3/4/2017

3. Thạch luận và tuổi thành tạo các đá mafic, siêu mafic trong tổ hợp ophiolit thuộc đới khâu Tam Kỳ - Phước Sơn và ý nghĩa của chúng với tiến hóa kiến tạo địa khối Đông Dương, Mã số 105.99-2017.314, Thành viên, Nghiệm thu Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đánh giá chất lượng của khoáng vật dạng ống haloysit khu vực Thạch Khoán, Phú Thọ và định hướng sử dụng hợp lý, Mã số B2017-MDA-17ĐT, Tham gia, Nghiệm thu Đang thực hiện

2. Tiềm năng đá dolomit tỉnh Ninh Bình và đánh giá khả năng sử dụng của chúng, Mã số B2005-36-78, Tham gia, Nghiệm thu 17/8/2006

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán địa chất trong đánh giá làm sáng tỏ thêm tài nguyên, trữ lượng than mỏ Khe Chàm I, Quảng Ninh, Mã số T17-10, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 19/12/2017

2. Xây dựng quy trình phân tích các oxit chính trong vật liệu trên hệ máy huỳnh quang tia X (XRF), máy Ranger S2 - Bộ môn Tìm kiếm – Thăm dò phục vụ đào tạo, NCKH và ứng dụng sản xuất. Phân tích thử nghiệm khoáng sản kaolin mỏ Láng Đồng, Thạch Khoán, Phú Thọ, Mã số T19-16, Chủ nhiệm, Nghiệm thu Đang thực hiện

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Luong Quang Khang, Khuong The Hung, Nguyen Van Lam, Do Manh An, Phan Viet Son, Tran Thi Van Anh, Doan Van Chuong, Bui Thanh Tinh, Distribution and Characteristics of Nanotubular Halloysites in the Thach Khoan Area, Phu Tho, Vietnam, Minerals, 8, 290, 1-13, 2018

2. Bui Hoang Bac, Ngo Xuan Thanh, Khuong The Hung, Jan Golonka, Nguyen Tien Dung, Yungoo Song, Tetsumaru Itaya, Koshi Yagi, Episodes of brittle deformation within the Dien Bien Phu fault zone, Vietnam: evidence from K-Ar age dating of authigenic illite, Tectonophysic, Vol.965, 53-63, 2016

3. Bui Hoang Bac, Ngo Xuan Thanh, Yungoo Song, Tetsumaru Itaya, Koshi Yagi, Khuong The Hung, Nguyen Tien Dung, K-Ar dating of fault gouges from the Red River Fault Zone of Vietnam, Acta Geological Sinica (English Edition), Vol.90, 5, 1653-1663, 2016

4. Khuong The Hung, Overview of magmatism in Northwestern Vietnam, Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80, 2, 125-186, 2010

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Jan Golonka, Michal Krobicki, Khuong The Hung, Nguyen Van Giang, The Indosinian orogeny in South-east Asia, Biuletyn AGH, 14-16, 2018

2. Khuong The Hung, Tectonics and magmatism in northwest Vietnam, Geologia 2009, 35, 2, 345-351, 2009

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm, Đỗ Mạnh An, Trần Thị Vân Anh, Tại Thị Toán, Nguyễn Cao Khương, Đặc điểm khoáng vật và đặc tính lý hóa của khoáng vật Haloysyt có cấu trúc dạng ống tại mỏ Hang Dơi, Thạch Khoán, Phú Thọ, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 80-86, 2018

2. Khương Thế Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Mạnh An, Vương Huy Phúc, Đánh giá tài nguyên và giá trị kinh tế đá hoa khu vực Liên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 57-63, 2018

3. Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Mạnh An, Trần Văn Thủ, Đặc điểm địa chất và các yếu tố ảnh hưởng đến độ tổn thất trong khai thác quặng apatit khu mỏ Cóc, Cam Đường, Lào Cai, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 14-20, 2018

4. Đỗ Mạnh An, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Khương Thế Hùng, Kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) với GIS trong dự báo phân vùng triển vọng quặng hóa wolfram khu vực Plei Meo, Kontum, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 6-13, 2018

5. Đỗ Mạnh An, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Khương Thế Hùng, Đặc điểm hình thái - cấu trúc các vỉa than và ảnh hưởng của chúng đến công tác thăm dò, khai thác cánh Nam mỏ than Mạo Khê, Quảng Ninh, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 2, 59, 40-46, 2018

6. Nguyễn Văn Lâm, Khương Thế Hùng, Phạm Thị Thanh Hiền, Đặc điểm chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến độ thu hồi đá khối làm ốp lát khu vực Diên Khánh, Khánh Hòa, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 4, 282, 16-18, 2018

7. Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Văn Lâm, Khương Thế Hùng, Vũ Văn Vương, Đặc điểm chất lượng và khả năng sử dụng cát trắng và sa khoáng titan - zircon đi kèm khu vực Gio Linh, Quảng Trị, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 10, 288, 18-21, 2018

8. Khương Thế Hùng, Sự ảnh hưởng của đặc điểm hình thái – cấu trúc các vỉa quặng apatit mỏ Cóc, Cam Đường, Lào Cai đến thăm dò và khai thác, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 2, 73-77, 2018

9. Nguyễn Văn Lâm, Khương Thế Hùng, Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Văn Thống, Vũ Văn Vương, Đặc điểm quặng titan-zircon sa khoáng ven bờ biển khu vực Đông Nam huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 5, 283, 17-19, 2018

10. Khương Thế Hùng, Lê Đỗ Trí, Nguyễn Văn Lâm, Trần Ngọc Thái, Ứng dụng bài toán thống kê và bài toán logic trong đánh giá tài nguyên, trữ lượng kaolin pyrophylit khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 58, 16-23, 2017

11. Hà Trí Dũng, Khương Thế Hùng, Bùi Thanh Tịnh, Đỗ Mạnh An, Trần Thị Vân Anh, Một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm quặng hóa và triển vọng vàng gốc khu vực Châu Nga, Quỳ Hợp, Nghệ An, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 7, 25-27, 2017

12. Khương Thế Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Viết Nghĩa, Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất mỏ than Khe Chàm I bằng phần mềm Surfer 11.0 để khai thác, đánh giá các vỉa than, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 06, 13-17, 2017

13. Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Tiến Dũng, Trịnh Ngọc Tú Minh, Ảnh hưởng của các yếu tố địa chất mỏ đến công tác cơ giới hóa khai thác mỏ than Khe Chàm 1, Quảng Ninh, Tạp chí công nghiệp mỏ, 1, 45-49, 2016

14. Nguyễn Văn Lâm, Khương Thế Hùng, Bùi Thanh Tịnh, Bùi Trung Đô, Đặc điểm cấu trúc các vỉa quặng apatit khu vực mỏ Cóc, Cam Đường, Lào Cai và ảnh hưởng của chúng đến khai thác, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 11, 10-13, 2016

15. Luong Quang Khang, Khuong The Hung, Distribution and potential of the titanium, zircon and rare earth minerals in coastal placer, south Suoi Nhum, Binh Thuan province, Journal of Mining and Earth Sciences, 54, 56-65, 2016

16. Khuong The Hung, Application of digital elevation model for interpretation geological structures: a case study of the Dien Bien area, northwestern Vietnam, Journal of Mining and Earth Sciences, 56, 38-48, 2016

17. Lê Đỗ Trí, Trần Ngọc Thái, Trần Bá Duy, Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm, Đặc điểm chất lượng và tiềm năng kaolin phong hóa từ đá gabro vùng Thái Nguyên – Tuyên Quang, Tạp chí công nghiệp mỏ, 2, 76-78, 2015

18. Vũ Đức Dũng, Trịnh Ngọc Tú Minh, Khương Thế Hùng, Đặc điểm biến đổi một số tính chất hóa – công nghệ than khoáng mỏ than Khe Tam, Quảng Ninh, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 19 (201), 19-22, 2014

19. Bui Hoang Bac, Khuong The Hung, Ngo Xuan Thanh, Nguyen Tien Dung, Characteristics of clay minerals in gouges of the Red River Fault, Viet Nam, Tạp chí phát triển KH&CN, 17, K4-2014, 29-36, 2014

20. Đỗ Mạnh An, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Trương Hữu Mạnh, Nguyễn Duy Hưng, Ứng dụng phương pháp trọng số bằng chứng trong tìm kiếm quặng wolfram vùng Pleimeo, tỉnh Kon Tum, Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 35 (01), 18-28, 2013

21. Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Lê Đỗ Trí, Tiềm năng Pegmatit chứa Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ khu vực Đại Lộc, Quảng Nam, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 19 (177), 23-27, 2013

22. Nguyễn Thị Kim Ngân, Khương Thế Hùng, Xác lập một số tiêu chí trong đánh giá giá trị kinh tế mỏ khoáng phục vụ cấp phép khai thác, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 37, 1, 55-61, 2012

23. Khương Thế Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Đặc điểm chất lượng và tính chất công nghệ cao lanh, fenspat mỏ Làng Đồng - Thạch Khoán - Phú Thọ, Tạp chí công nghiệp mỏ, 3, 15-19, 2012

24. Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Quang Luật, Khương Thế Hùng, Hệ đồng vị Lu-Hf trong nghiên cứu thạch luận (lấy ví dụ cho phức hệ Po Sen Tây Bắc – Việt nam), Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 29, 01, 23-33, 2010

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Luong Quang Khang, Khuong The Hung, Nguyen Van Lam, Do Manh An, Phan Viet Son, Tran Thi Van Anh, Doan Van Chuong, Bui Thanh Tinh, Distribution and Characteristics of Nanotubular Halloysites in the Thach Khoan Area, Phu Tho, Vietnam, Minerals, 1-13, 2018

2. Bui Hoang Bac, Ngo Xuan Thanh, Khuong The Hung, Jan Golonka, Nguyen Tien Dung, Yungoo Song, Tetsumaru Itaya, Koshi Yagi, Episodes of brittle deformation within the Dien Bien Phu fault zone, Vietnam: evidence from K-Ar age dating of authigenic illite, Tectonophysic, 53-63, 2016

3. Bui Hoang Bac, Ngo Xuan Thanh, Yungoo Song, Tetsumaru Itaya, Koshi Yagi, Khuong The Hung, Nguyen Tien Dung, K-Ar dating of fault gouges from the Red River Fault Zone of Vietnam, Acta Geological Sinica (English Edition), 1653-1663, 2016

4. Khuong The Hung, Overview of magmatism in Northwestern Vietnam, Annales Societatis Geologorum Poloniae, 125-186, 2010

Bài báo hội nghị ngành

1. Jan Golonka, Michal Krobicki, Khuong The Hung, Nguyen Van Giang, The Indosinian orogeny in South-east Asia, Biuletyn AGH, 14-16, 2018

2. Khuong The Hung, Tectonics and magmatism in northwest Vietnam, Geologia 2009, 345-351, 2009

Bài báo hội nghị trường

1. Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm, Đỗ Mạnh An, Trần Thị Vân Anh, Tại Thị Toán, Nguyễn Cao Khương, Đặc điểm khoáng vật và đặc tính lý hóa của khoáng vật Haloysyt có cấu trúc dạng ống tại mỏ Hang Dơi, Thạch Khoán, Phú Thọ, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 80-86, 2018

2. Khương Thế Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Mạnh An, Vương Huy Phúc, Đánh giá tài nguyên và giá trị kinh tế đá hoa khu vực Liên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 57-63, 2018

3. Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Mạnh An, Trần Văn Thủ, Đặc điểm địa chất và các yếu tố ảnh hưởng đến độ tổn thất trong khai thác quặng apatit khu mỏ Cóc, Cam Đường, Lào Cai, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 14-20, 2018

4. Đỗ Mạnh An, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Khương Thế Hùng, Kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) với GIS trong dự báo phân vùng triển vọng quặng hóa wolfram khu vực Plei Meo, Kontum, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 6-13, 2018

5. Đỗ Mạnh An, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Khương Thế Hùng, Đặc điểm hình thái - cấu trúc các vỉa than và ảnh hưởng của chúng đến công tác thăm dò, khai thác cánh Nam mỏ than Mạo Khê, Quảng Ninh, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 40-46, 2018

6. Nguyễn Văn Lâm, Khương Thế Hùng, Phạm Thị Thanh Hiền, Đặc điểm chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến độ thu hồi đá khối làm ốp lát khu vực Diên Khánh, Khánh Hòa, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 16-18, 2018

7. Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Văn Lâm, Khương Thế Hùng, Vũ Văn Vương, Đặc điểm chất lượng và khả năng sử dụng cát trắng và sa khoáng titan - zircon đi kèm khu vực Gio Linh, Quảng Trị, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 18-21, 2018

8. Khương Thế Hùng, Sự ảnh hưởng của đặc điểm hình thái – cấu trúc các vỉa quặng apatit mỏ Cóc, Cam Đường, Lào Cai đến thăm dò và khai thác, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 73-77, 2018

9. Nguyễn Văn Lâm, Khương Thế Hùng, Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Văn Thống, Vũ Văn Vương, Đặc điểm quặng titan-zircon sa khoáng ven bờ biển khu vực Đông Nam huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 17-19, 2018

10. Khương Thế Hùng, Lê Đỗ Trí, Nguyễn Văn Lâm, Trần Ngọc Thái, Ứng dụng bài toán thống kê và bài toán logic trong đánh giá tài nguyên, trữ lượng kaolin pyrophylit khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 16-23, 2017

11. Hà Trí Dũng, Khương Thế Hùng, Bùi Thanh Tịnh, Đỗ Mạnh An, Trần Thị Vân Anh, Một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm quặng hóa và triển vọng vàng gốc khu vực Châu Nga, Quỳ Hợp, Nghệ An, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 25-27, 2017

12. Khương Thế Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Viết Nghĩa, Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất mỏ than Khe Chàm I bằng phần mềm Surfer 11.0 để khai thác, đánh giá các vỉa than, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 13-17, 2017

13. Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Tiến Dũng, Trịnh Ngọc Tú Minh, Ảnh hưởng của các yếu tố địa chất mỏ đến công tác cơ giới hóa khai thác mỏ than Khe Chàm 1, Quảng Ninh, Tạp chí công nghiệp mỏ, 45-49, 2016

14. Nguyễn Văn Lâm, Khương Thế Hùng, Bùi Thanh Tịnh, Bùi Trung Đô, Đặc điểm cấu trúc các vỉa quặng apatit khu vực mỏ Cóc, Cam Đường, Lào Cai và ảnh hưởng của chúng đến khai thác, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 10-13, 2016

15. Luong Quang Khang, Khuong The Hung, Distribution and potential of the titanium, zircon and rare earth minerals in coastal placer, south Suoi Nhum, Binh Thuan province, Journal of Mining and Earth Sciences, 56-65, 2016

16. Khuong The Hung, Application of digital elevation model for interpretation geological structures: a case study of the Dien Bien area, northwestern Vietnam, Journal of Mining and Earth Sciences, 38-48, 2016

17. Lê Đỗ Trí, Trần Ngọc Thái, Trần Bá Duy, Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm, Đặc điểm chất lượng và tiềm năng kaolin phong hóa từ đá gabro vùng Thái Nguyên – Tuyên Quang, Tạp chí công nghiệp mỏ, 76-78, 2015

18. Vũ Đức Dũng, Trịnh Ngọc Tú Minh, Khương Thế Hùng, Đặc điểm biến đổi một số tính chất hóa – công nghệ than khoáng mỏ than Khe Tam, Quảng Ninh, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 19-22, 2014

19. Bui Hoang Bac, Khuong The Hung, Ngo Xuan Thanh, Nguyen Tien Dung, Characteristics of clay minerals in gouges of the Red River Fault, Viet Nam, Tạp chí phát triển KH&CN, 29-36, 2014

20. Đỗ Mạnh An, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Trương Hữu Mạnh, Nguyễn Duy Hưng, Ứng dụng phương pháp trọng số bằng chứng trong tìm kiếm quặng wolfram vùng Pleimeo, tỉnh Kon Tum, Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 18-28, 2013

21. Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Lê Đỗ Trí, Tiềm năng Pegmatit chứa Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ khu vực Đại Lộc, Quảng Nam, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 23-27, 2013

22. Nguyễn Thị Kim Ngân, Khương Thế Hùng, Xác lập một số tiêu chí trong đánh giá giá trị kinh tế mỏ khoáng phục vụ cấp phép khai thác, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 55-61, 2012

23. Khương Thế Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Đặc điểm chất lượng và tính chất công nghệ cao lanh, fenspat mỏ Làng Đồng - Thạch Khoán - Phú Thọ, Tạp chí công nghiệp mỏ, 15-19, 2012

24. Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Quang Luật, Khương Thế Hùng, Hệ đồng vị Lu-Hf trong nghiên cứu thạch luận (lấy ví dụ cho phức hệ Po Sen Tây Bắc – Việt nam), Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 23-33, 2010

Công bố khoa học khác

Distribution and Characteristics of Nanotubular Halloysites in the Thach Khoan Area, Phu Tho, Vietnam

Đặc điểm khoáng vật và đặc tính lý hóa của khoáng vật Haloysyt có cấu trúc dạng ống tại mỏ Hang Dơi, Thạch Khoán, Phú Thọ

Episodes of brittle deformation within the Dien Bien Phu fault zone, Vietnam: evidence from K-Ar age dating of authigenic illite

Đánh giá tài nguyên và giá trị kinh tế đá hoa khu vực Liên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

The Indosinian orogeny in South-east Asia

K-Ar dating of fault gouges from the Red River Fault Zone of Vietnam

Đặc điểm địa chất và các yếu tố ảnh hưởng đến độ tổn thất trong khai thác quặng apatit khu mỏ Cóc, Cam Đường, Lào Cai

Overview of magmatism in Northwestern Vietnam

Kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) với GIS trong dự báo phân vùng triển vọng quặng hóa wolfram khu vực Plei Meo, Kontum

Tectonics and magmatism in northwest Vietnam

Đặc điểm hình thái - cấu trúc các vỉa than và ảnh hưởng của chúng đến công tác thăm dò, khai thác cánh Nam mỏ than Mạo Khê, Quảng Ninh

Đặc điểm chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến độ thu hồi đá khối làm ốp lát khu vực Diên Khánh, Khánh Hòa

Đặc điểm chất lượng và khả năng sử dụng cát trắng và sa khoáng titan - zircon đi kèm khu vực Gio Linh, Quảng Trị

Sự ảnh hưởng của đặc điểm hình thái – cấu trúc các vỉa quặng apatit mỏ Cóc, Cam Đường, Lào Cai đến thăm dò và khai thác

Đặc điểm quặng titan-zircon sa khoáng ven bờ biển khu vực Đông Nam huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Ứng dụng bài toán thống kê và bài toán logic trong đánh giá tài nguyên, trữ lượng kaolin pyrophylit khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh

Một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm quặng hóa và triển vọng vàng gốc khu vực Châu Nga, Quỳ Hợp, Nghệ An

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất mỏ than Khe Chàm I bằng phần mềm Surfer 11.0 để khai thác, đánh giá các vỉa than

Ảnh hưởng của các yếu tố địa chất mỏ đến công tác cơ giới hóa khai thác mỏ than Khe Chàm 1, Quảng Ninh

Đặc điểm cấu trúc các vỉa quặng apatit khu vực mỏ Cóc, Cam Đường, Lào Cai và ảnh hưởng của chúng đến khai thác

Distribution and potential of the titanium, zircon and rare earth minerals in coastal placer, south Suoi Nhum, Binh Thuan province

Application of digital elevation model for interpretation geological structures: a case study of the Dien Bien area, northwestern Vietnam

Đặc điểm chất lượng và tiềm năng kaolin phong hóa từ đá gabro vùng Thái Nguyên – Tuyên Quang

Đặc điểm biến đổi một số tính chất hóa – công nghệ than khoáng mỏ than Khe Tam, Quảng Ninh

Characteristics of clay minerals in gouges of the Red River Fault, Viet Nam

Ứng dụng phương pháp trọng số bằng chứng trong tìm kiếm quặng wolfram vùng Pleimeo, tỉnh Kon Tum

Tiềm năng Pegmatit chứa Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ khu vực Đại Lộc, Quảng Nam

Xác lập một số tiêu chí trong đánh giá giá trị kinh tế mỏ khoáng phục vụ cấp phép khai thác

Đặc điểm chất lượng và tính chất công nghệ cao lanh, fenspat mỏ Làng Đồng - Thạch Khoán - Phú Thọ

Hệ đồng vị Lu-Hf trong nghiên cứu thạch luận (lấy ví dụ cho phức hệ Po Sen Tây Bắc – Việt nam)