Phan Viết Sơn
TSPhan Viết Sơn
Ủy viên BCH CĐ Trường, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phan Viết Sơn
Đơn vị Công đoàn Trường, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Trường, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1977
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04 38384973
Số điện thoại di động 0912636625
Địa chỉ Email phanvietson_humg@yahoo.com.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

P401, C12 tầng, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội