Phan Viết Sơn
GV.TS.Phan Viết Sơn
Ủy viên BCH CĐ Trường, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phan Viết Sơn
Đơn vị Công đoàn Trường, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Trường, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1977
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04 38384973
Số điện thoại di động 0912636625
Địa chỉ Email phanvietson_humg@yahoo.com.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

P401, C12 tầng, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCIE

1. Bac, B.H.; Dung, N.T.; Khang, L.Q.; Hung, K.T.; Lam, N.V.; An, D.M.; Son, P.V.; Anh, T.T.V.; Chuong, D.V.; Tinh, B.T, Distribution and Characteristics of Nanotubular Halloysites in the Thach Khoan Area, Phu Tho, Vietnam, Minerals, 8, 290, 2018

2. Hoa Thi Tran, James B.Campbell, Randolph H.Wynne, Yang Shao và Son Viet Phan, Drought and Human impacts on land use and land cover change in a Vietnamese coastal area, Remote sensing, 11, 333, 2019

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Bùi Hoàng Bắc, Phan Viết Sơn, Nguyễn Tiến Dũng và nnk, Ứng dụng phương pháp toán địa chất kết hợp GIS xây dựng bản đồ triển vọng khoáng sản (Ví dụ khu vực Lũng Pô - Hợp Thành, Lào Cai), Tài nguyên và Môi trường, 30-33, 2014

2. . Lương Quang Khang, Phan Viết Sơn, Tổng quan về thị trường các kim loại đất hiếm trên thế giới, Địa chất, 340, 64-72, 2014

3. Phan Viết Sơn, Nguyễn Duy Hưng, Áp dụng phương pháp toán logic và phương pháp ‘‘Phân tích dengramm’’ trong xử lý tài liệu địa hoá xác định tổ hợp các nguyên tố đồng sinh mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai, Tài nguyên và Môi trường, 19-21, 2012

4. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Kim Long, Nguyễn Quang Luật, Phan Viết Sơn, Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng tài nguyên thiếc - arsen khu Phú Lâm - Yên Sơn - Tuyên Quang, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 16, 2006

5. Phan Viết Sơn và nnk, Ứng dụng một số phương pháp toán địa chất trong phân chia kiểu mỏ đồng đới Phan Si Pan, Tây Bắc Việt Nam, Công nghiệp mỏ, 5, 113, 2018

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị trường

1. Phan Viết Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Ân và nnk, Áp dụng phương pháp toán logic và phương pháp ‘‘phân tích dengram’’ trong xử lý tài liệu địa hoá xác định tổ hợp các nguyên tố đồng sinh mỏ đồng Tả Phời, Lào Cai, Hội nghị khoa học lần thứ 20, Địa chất - khoáng sản, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2012

2. Phan Viết Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Luật, Bùi Xuân Ánh, Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng đồng khu vực Tả Phời, Lào Cai, Hội nghị khoa học lần thứ 19- Quyển 3: Địa chất - khoáng sản, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2010

3. Phan Viết Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Đặc điểm địa chất và tiềm năng khoáng sản đồng vùng Bắc Giang, Hội nghị khoa học lần thứ 18- Quyển 2: Địa chất và khoáng sản, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2008

4. Đỗ Đình Toát, Phan Viết Nhân, Nguyễn Kim Long, Nguyễn Văn Bình, Trương Anh Quốc, Phạm Trường Sinh, Hà Thành Như, Phan Viết Sơn, Phạm Ngọc Minh, Lê Văn Chinh, Dolomit Kon Gô, một phát hiện mới ở tỉnh Kon Tum, Hội nghị khoa học lần thứ 17- Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2006

5. Đỗ Đình Toát, Phan Viết Nhân, Đặng Văn Bát, Lê Thanh Mẽ, Hà Thành Như, Phạm Trường Sinh, Đỗ Văn Nhuận, Phan Viết Sơn, Nguyễn Văn Bình, Liêu Đình Vọng, Ngô Duy Kiên, Lê Minh, Những kết quả nghiên cứu mới về đá vôi trắng tỉnh Bắc Kạn, Hội nghị khoa học lần thứ 17- Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2006

6. Doãn Huy Cẩm, Lương Quang Khang, Phan Viết Sơn, Một số vấn đề cần quan tâm trong thăm dò muối kali và kali - manhe, Hội nghị khoa học lần thứ 17- Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2006

7. Đỗ Đình Toát, Phan Viết Nhân, Phạm Trường Sinh, Phan Viết Sơn, Hà Thành Như, Phạm Ngọc Minh, Lê Văn Chinh, Những kết quả nghiên cứu bước đầu về trường pecmatit chứa felspat vùng Đăk Rơ Ve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, Hội nghị khoa học lần thứ 16- Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2004

8. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Nguyễn Trọng Toan, Phan Viết Sơn, Phạm Thị Mai, Khương Thế Hùng, Đặc điểm địa chất và chất lượng đá vôi, sét và laterit mỏ Tà Thiết - Lộc Ninh - Bình Phước, Hội nghị khoa học lần thứ 16- Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2004

9. Phan Viết Nhân, Đỗ Đình Toát, Phan Viết Sơn, Phạm Ngọc Minh, Đặc điểm phân bố thành phần hoá học của dolomit Kon Tu, Hội nghị khoa học lần thứ 15 - Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2002