Lê Tiến Dũng
PGS.TSLê Tiến Dũng
Giám đốc, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Tiến Dũng
Đơn vị Bộ môn Khoáng Thạch và Địa hóa, TT Triển khai Công nghệ khoáng chất
Chức vụ Giám đốc, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1955
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438388027
Số điện thoại di động 0978731955
Địa chỉ Email letiendung@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Xây dựng mô hình cấp nước hợp vệ sinh bằng nguồn nước dưới đất cho các cụm dân cư nghèo thuộc các xã vùng cao Phú Long, Chủ trì, Nghiệm thu 07/2017

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu dạng tồn tại và các đặc điểm của các khoáng vật chứa uran-thori-đất hiếm thuộc các trường pegmatit cường độ phóng xạ cao trong các phức hệ biến chất Trước Cambri ở khối nhô Kon Tum., Mã số 6.1.2., Chủ nhiệm, Nghiệm thu 09/2017

2. Nghiên cứu điều tra, đánh giá tiềm năng trữ lượng và chất lượng nguồn nước ngầm, điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình phục vụ xây dựng phát triển Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 04/2017

3. Nghiên cứu thành phần vật chất, sản xuất thử nghiệm, đánh giá khả năng sử dụng làm vật liệu xử lý môi trường nước, hỗ trợ chăm sóc cây trồng từ các đá perlit và tro bụi thuỷ tinh núi lửa tại một số khu vực tiêu biểu trên lãnh thổ Việt Nam., Tham gia, Nghiệm thu NA

4. Nghiên cứu địa chất, thạch luận các đá metacarbonat và mối liên quan của chúng với khoáng sản khu vực Tây Nghệ An và khối nhô Kon Tum., Tham gia, Nghiệm thu 05/2016

5. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng đá Mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum phục vụ quy hoạch thăm dò, khai thác., Tham gia, Nghiệm thu 08/2014

6. Nghiên cứu đặc điểm Địa chất Đệ tứ, Địa mạo, tân kiến tạo vùng ven biển bắc bộ và đánh giá tác động biến đổi khí hậu., Chủ nhiệm, Nghiệm thu 06/2015

7. Điều tra đánh giá tổng hợp điều kiện địa chất tự nhiên, môi trường khu vực Cồn Nổi và vùng đất ngập nước ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng., Chủ nhiệm, Nghiệm thu 02/2013

8. Nghiên cứu phân loại và xây dựng bộ mẫu chuẩn đá và khoáng sản của các thành tạo địa chất khu vực Bắc Bộ Việt Nam, Mã số B2008-02-56TĐ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2011

9. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng dải khoáng hoá Au- Cu- Mo ở Sa Thày- Đăk Tô để phục vụ cho việc quy hoạch, đầu tư khai thác khoáng sản hợp lý tỉnh Kon Tum (bước 1), Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2011

10. Điều tra tổng hợp các cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản tỉnh Ninh Bình phục vụ phát triển công nghiệp khai khoáng và bảo vệ môi trường và cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 09/2008

11. Nghiên cứu tổng hợp các điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển kinh tế xã hội huyện đảo Cồn Cỏ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 09/2009

12. Đánh giá tài nguyên, trữ lượng và nghiên cứu công nghệ sản xuất chế biến nguồn nguyên liệu puzơlan tự nhiên khu vực Bắc Trung Bộ phục vụ công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, Mã số B2006-02-22TĐ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 04/2008

13. Nghiên cứu địa chất và thạch luận các phức hệ biến chất phân đới đồng tâm khu vực Trường Sơn và Bắc Trung Bộ., Mã số 714806, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 02/2008

14. Điều tra khảo sát xây dựng các cơ sở dữ liệu về địa hình và địa chất thuỷ văn phục vụ quy hoạch và phát triển khu du lịch Tràng An tỉnh Ninh Bình, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 01/2006

15. Điều tra nghiên cứu tổng hợp địa chất và khoáng sản phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Bình, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 07/2004

16. Đánh giá tiềm năng nguyên liệu dolomit vùng núi đá Ninh Bình, điều tra chi tiết hoá một số vùng trọng điểm., Chủ nhiệm, Nghiệm thu 08/2003

17. Nghiên cứu điều tra đánh giá các ẩn hoạ đối với hệ thống đê cấp IV tỉnh Hà Nam., Chủ nhiệm, Nghiệm thu 03/2003

18. Các hoạt động biến chất trao đổi và mối liên quan với quặng hoá vàng khu vực Đakrong (Phía tây Quảng Trị)., Mã số B2000-36-49, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 09/2002

19. Nghiên cứu thạch luận và vị trí địa chất các thành tạo phun trào bazan khu vực Pa Vinh-Tạ Bú (thuỷ điện Sơn La)., Mã số 7.3.3/2000, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 09/2001

20. Nghiên cứu các đặc điểm sinh khoáng vàng khu vực Trung Trung Bộ Việt Nam., Mã số 711501, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 10/2003

21. Điều tra hiện trạng môi trường, địa chất, khoáng sản, phân vùng kinh tế địa chất phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế, du lịch và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên tỉnh Quảng Trị, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 06/2000

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Pham Trung Hieu, Li Shuang Q, Wang Y, Ngo Xuan Thanh, Le Tien Dung, Vu Le Tu, Wolfgang Siebel, Fukun Chen., Stages of late Paleozoic to early Mesozoic magmatism in the Song Ma belt, NW Vietnam: evidence from zircon U-Pb geochronology and Hf isotope composition., International Journal of Earth Sciences, 106, 3, 855–874, 2017

2. Pham Trung Hieu, Yi-Zeng Yang, Do Quoc Binh, Thi Bich Thuy Nguyen, Le Tien Dung and Fukun Chen, Late Permian to Early Triassic crustal evolution of the Kontum massif, central Vietnam: zircon U-Pb ages and geochemical and Nd-Hf isotopic composition of the Hai Van granitoid complex, International Geology Review, 57, 15, 2015

3. Tran Ngoc Nama, Yuji Sanob , Kentaro Teradab , Mitsuhiro Toriumic , Phan Van Quynhd, Le Tien Dung, Fist Shrimp U-Th zircon dating of the Cannac complex of the KonTum massif (Viet Nam) and tectonothermal implications., Journal of Asian Earth Sciences, 19 (2001), 77±84, 2001

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Tiến Dũng, Hà Thành Như và nnk, Mặt cắt trầm tích chứa phun trào hệ tầng Sông Đà và sự cần thiết hiệu đính trên các bản đồ địa chất khu vực Tây Bắc., Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 2015

2. Lê Tiến Dũng, Phạm Vân Anh, Nguyễn Khắc Giảng và nnk, Đặc điểm các stromatolit mới được phát hiện trên mặt cắt biến chất granulit Sông Ba khu vực Kan Nack huyện K.Bang, tỉnh Gia Lai., Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 2015

3. Phạm Trung Hiếu, La Mai Sơn, Lê Tiến Dũng, Ngô Xuân Thành, 470 triệu năm gabbro - diabas vùng Núi Nưa đới cấu trúc Sông Mã và ý nghĩa kiến tạo, Tạp chí Địa chất, 340, 2014

4. Lê Cảnh Tuân, Lê Tiến Dũng, Vũ Quang Lân, La Mai Sơn, Nguyễn Quang Miên, Đinh Xuân Trường, Đặc điểm trầm tích và lịch sử phát triển trong kỷ Đệ tứ khu vực Cồn Nổi, Kim Sơn, Ninh Bình, Tạp chí Địa chất, 346-348, 2014

5. Lê Tiến Dũng, Hà Thành Như và nnk, Đặc điểm biến chất và vị trí địa tầng các đá metacarbonat khu vực Thạnh Mỹ, Bắc Quảng Nam, Tạp chí Địa chất, 346-348, 2014

6. La Mai Sơn, Lê Tiến Dũng, Phạm Trung Hiếu, Các kết quả phân tích đồng vị U-Pb trong zircon từ gneis phức hệ Sin Quyền bằng phương pháp LA-ICPMS – chứng cứ về sự kiện biến chất, kiến tạo giai đoạn Paleoproterozoi khu vực Phan Si Pan, Tạp chí Địa chất, 346-348, 2013

7. Phạm Trung Hiếu, Lê Tiến Dũng và nnk, Kết quả nghiên cứu mới về tuổi đồng vị U-Th zircon trong granodiorit phức hệ Chiềng Khương khu vực huyện Sông Mã, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 35/7, 2011

8. Lê Tiến Dũng, Phạm Vân Anh và nnk., Các vòm biến chất phân đới đồng tâm khu vực Bắc Trung Bộ và Trường Sơn., Tạp chí Địa chất, 320, 2010

9. Lê Tiến Dũng, Phạm Vân Anh và nnk., Đặc điểm địa chất các khối Metaophiolit khu vực Mường Lát (phía Tây Thanh Hóa)., Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 21/01, 2008

10. Lê Tiến Dũng, Phạm Vân Anh và nnk., Đặc điểm một số cấu trúc phân đới đồng tâm khu vực Bắc Trung Bộ và Trường Sơn, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 24/10, 2008

11. Lê Tiến Dũng, Phạm Vân Anh và nnk, Đặc điểm địa chất-thạch học các thành tạo phun trào bazan Kainozoi trên đảo Cồn Cỏ, Tạp chí Địa chất, 292, 2006

12. Lê Tiến Dũng, Phạm Vân Anh và nnk., Các thành tạo phun trào và xâm nhập Mesozoi muộn tuyến A Lưới-Đak Rông., Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 2/2005, 2005

13. Lê Cảnh Tuân, Lê Tiến Dũng, Đặc điểm trầm tích và lịch sử hình thành của dải đồng bằng ven biển từ Đèo Ngang đến Cửa Việt., Tạp chí Địa chất, 281, 2004

14. Lê Cảnh Tuân, Lê Tiến Dũng, Đặc điểm trầm tích Đệ tứ dọc tuyến đê sông Nhuệ và mối liên quan của chúng với sự bền vững của đê, Tạp chí Địa chất, 203, 2003

15. Lê Tiến Dũng và nnk, Các thành hệ biến chất trao đổi nhiệt dịch ở phía tây Quảng Trị Bắc Trung bộ và mối liên quan của chúng với quặng hoá vàng., Tạp chí Địa chất, 272, 2002

16. Lê Tiến Dũng, Phùng Văn Hoài, Lê Thanh Mẽ, Phạm Vân Anh, Trần Trọng Phát, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Cảnh Tuân, Về vị trí địa tầng của thành tạo phun trào bazan ở dọc sông Đà đoạn Tạ Bú - Pa Vinh (Thuỷ điện Sơn La), Tạp chí Địa chất, 261, 2000

17. Phan Trường Thị, Lê Tiến Dũng, Hoạt động biến chất và địa động lực, Tạp chí Địa chất, 236, 1996

18. Lê Tiến Dũng, Thạch luận các đá biến chất hệ tầng Sa Thầy, Tạp chí Địa chất, 216-217, 1993

19. Lê Tiến Dũng và nnk, Pegmatit trong hệ tầng biến chất Arkei khối nhô Kon Tum và triển vọng các khoáng sản đất hiếm, kim loại hiếm liên quan, Tạp chí Địa chất, 214-215, 1993

20. Lê Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lịch, Vũ Quang Tiến,Trần Tính, Nguyễn Xuân Thắng, Đặc điểm cường độ phóng xạ mặt đất và tiềm năng quặng phóng xạ, đất hiếm và kim loại hiếm khu vực nam Kon Tum-Buôn Ma Thuột, Tạp chí Địa chất, 228, 1985