Nguyễn Trung Thành
ThSNguyễn Trung Thành
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Trung Thành
Đơn vị Bộ môn Khoáng Thạch và Địa hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 043 8388027
Số điện thoại nhà riêng 043
Số điện thoại di động 0912906027
Địa chỉ Email ng.thanhhumg@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 4-13, Nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Khắc Giảng, Vũ Lê Tú, Đặc điểm quặng hóa và nguồn gốc tạo quặng Pb-Zn mỏ Nà Tùm, Chợ Đồn, Bắc Kạn, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 8/4-2014, 82-88, 2014

2. Phạm Trường Sinh, Đỗ Đình Toát, Nguyễn Văn Bình, Mối quan hệ giữa hiện tượng sụt lún và khai thác khoáng sản khu vực xã Ngọc Phái, Chợ Đồn, Bắc Kạn, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 35/7-2011, 67-71, 2011

3. Vũ Lê Tú, Nguyễn Trung Thành, Nguồn gốc và cơ chế thành tạo dị thường flo trong các suối nước nóng huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 35/7-2011, 82-88, 2011

4. Nguyễn Khắc Giảng, Nguyễn Trung Thành, Đặng Thị Vinh., Kết quả nghiên cứu bước đầu đặ điểm địa hóa các kim loại nặng trong bùn đáy hệ thống sông Thái Bình, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 26/4-2009, 23-33, 2009

5. Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Trung Thành, nnk., Đặc điểm thành phần vật chất các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng ngập mặn ven biển Nga Sơn - Hậu Lộc, Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 27/7-2009, 10-18, 2009

6. Nguyễn Khắc Giảng, Nguyễn Trung Thành, Kết quả khảo sát bước đầu đặc điểm phân bố và cấu trúc vỏ phong hóa tại đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 16/10-2006, 16-21, 2006