Nguyễn Trung Thành
GV.ThS.Nguyễn Trung Thành
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Trung Thành
Đơn vị Bộ môn Khoáng Thạch và Địa hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 043 8388027
Số điện thoại di động 0912906027
Địa chỉ Email nguyentrungthanh@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 4-13, Nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Khắc Giảng, Vũ Lê Tú, Đặc điểm quặng hóa và nguồn gốc tạo quặng Pb-Zn mỏ Nà Tùm, Chợ Đồn, Bắc Kạn, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 8/4-2014, 82-88, 2014

2. Vũ Lê Tú, Nguyễn Trung Thành, Nguồn gốc và cơ chế thành tạo dị thường flo trong các suối nước nóng huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 35/7-2011, 82-88, 2011

3. Phạm Trường Sinh, Đỗ Đình Toát, Nguyễn Văn Bình, Mối quan hệ giữa hiện tượng sụt lún và khai thác khoáng sản khu vực xã Ngọc Phái, Chợ Đồn, Bắc Kạn, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 35/7-2011, 67-71, 2011

4. Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Trung Thành, nnk., Đặc điểm thành phần vật chất các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng ngập mặn ven biển Nga Sơn - Hậu Lộc, Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 27/7-2009, 10-18, 2009

5. Nguyễn Khắc Giảng, Nguyễn Trung Thành, Đặng Thị Vinh., Kết quả nghiên cứu bước đầu đặ điểm địa hóa các kim loại nặng trong bùn đáy hệ thống sông Thái Bình, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 26/4-2009, 23-33, 2009

6. Nguyễn Khắc Giảng, Nguyễn Trung Thành, Kết quả khảo sát bước đầu đặc điểm phân bố và cấu trúc vỏ phong hóa tại đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 16/10-2006, 16-21, 2006

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Khac Giang, Nguyen Trung Thanh, Dang Thi Vinh, Studying distribution of heavy metal in bottom sediment: implication for preliminary assessment to environmental status of Thai binh river system., Conference on Geology and Mineral Resources in Indochina and Neiborthhood Regions, , 2009

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Khắc Giảng, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Văn Thành, Trần Thị Hồng Minh, Trần Văn Chính, Nghiên cứu đặc điểm địa hóa môi trường nước ven biển tỉnh Thanh Hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Hội thảo khoa học CLB các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 45 - Các trường Đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa, , 2014

2. Nguyễn Khắc Giảng, Phạm Văn An, Nguyễn Trung Thành, Nghiên cứu đặc điểm và quan hệ giữa vỏ phong hóa và thổ nhưỡng trên diện tích gò đồi của khu vực Thanh Hòa - Phú Thọ phục vụ quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, Hội thảo khoa học CLB các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 34 - Các trường Đại học kỹ thuật với sự phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, , 2009

3. Nguyễn Khắc Giảng, Nguyễn Trung Thành, Kết quả khảo sát bước đầu vỏ phong hóa tại đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, Trường Đại học Mỏ - Địa chất với hoạt động KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị, , 2007

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Trung Thành, Đặc điểm chất lượng các thành tạo cacbonat khu vực Đồng Hỷ, Thái Nguyên và khả năng sử dụng, Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2012

2. Phạm Trường Sinh, Nguyễn Trung Thành, nnk., Mối quan hệ giữa hiện tượng sụt lún và khai thác khoáng sản khu vực xã Ngọc Phái, Chợ Đồn, Bắc Kạn., Hội nghị khoa học lần thứ 19, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2010

3. Lê Tiến Dũng, Nguyễn Trung Thành, nnk., Các tài liệu mới về địa chất dọc sông Mê Kông thuộc dự án thuỷ điện Luang Prabang đoạn từ Pakbeng đến Pakou - CHDCND Lào, Hội nghị khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2008

4. Lê Tiến Dũng, Nguyễn Trung Thành, nnk., Các tài liệu mới về địa chất khu vực Strungtreng - Ratanakiri thuộc Vương quốc Campuchia, Hội nghị khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2008

5. Nguyễn Khắc Giảng, Nguyễn Trung Thành, nnk., Đặc điểm địa sinh thái trên diện tích gò đồi khu vực Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ, Hội nghị khoa học lần thứ 16, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2004