Phạm Trường Sinh
GV.NCS.Phạm Trường Sinh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Trường Sinh
Đơn vị Bộ môn Khoáng Thạch và Địa hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1978
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438388027
Số điện thoại di động 0983115008
Địa chỉ Email truongsinhgeo@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Phòng 413, nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu quy hoạch khai thác sử dụng đolomit Kon Tu - Đăk Uy, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Thành viên, Nghiệm thu 10/2002

2. Nghiên cứu đặc điểm địa chất, thạch luận phức hệ granulit khối nhô Kon Tum khu vực Trung Bộ, Mã số B2001-36-07, Thành viên, Nghiệm thu 12/2003

3. Điều tra đánh giá và đề xuất giải pháp chống sạt lở hai bờ sông Cầu và các sông suối đổ vào hồ Ba Bề, Thành viên, Nghiệm thu 12/2003

4. Điều tra nghiên cứu tổng hợp địa chất và khoáng sản phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Bình, Tham gia, Nghiệm thu 12/2004

5. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng felspat làm nguyên liệu sứ gốm trong pegmatit tỉnh Kon Tum, Thành viên, Nghiệm thu 12/2005

6. Đánh giá tiềm năng đá ốp lát tỉnh Bắc Kạn, Thành viên, Nghiệm thu 12/2006

7. Điều tra đánh giá sạt lở các khu vực trọng điểm thị xã Bắc Kạn và thị trấn Chợ Rã - Ba Bể tỉnh Bắc Kạn, Thành viên, Nghiệm thu 12/2006

8. Điều tra đánh giá tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá phục vụ quy hoạch cấp nước sinh hoạt và phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2005-2010 và định hướng đến năm 2020, Tham gia

9. Đánh giá đặc điểm thành phần vật chất, điều kiện môi trường địa hoá của các thành tạo đất, bùn đáy vùng ngập mặn ven biển Kim Sơn - Ninh Bình và định hướng khai thác hợp lý, bền vững có hiệu quả tiềm năng đất đai của vùng, Thành viên

10. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng dolomit Kon Gô - Đăk Pne - huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum, Thành viên

11. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sụt lún khu vực Pàn Xả - Bản Giang xã Lương Thượng - huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn, đề xuất giải pháp khắc phục hiện trạng trên, Thành viên

12. Đánh giá tài nguyên, trữ lượng và nghiên cứu công nghệ sản xuất chế biến nguồn nguyên liệu puzơlan tự nghiên khu vực Bắc Trung Bộ phục vụ công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, Mã số B2006-02-22TĐ, Thành viên

13. Nghiên cứu đặc điểm thạch học, thạch địa hoá, điều kiện hoá lý thành tạo của các đá thuộc các phức hệ biến chất phân đới đồng tâm tiêu biểu khu vực Mường Lát (Thanh Hoá), Trường Sơn - Kim Cương (Hà Tĩnh), Mã số B2006-02-07, Thành viên

14. Điều tra tổng hợp các cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản tỉnh Ninh Bình phục vụ phát triển công nghiệp khai thác, bảo vệ môi trường và cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, Thành viên

15. Biên hội Bản đồ địa chất và khoáng sản tỉnh Kon Tum, Thành viên

16. Đánh giá hiện trạng sụt lún khu vực thôn Cốc Thử và Nà Tùm xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục hiện trạng trên, Thành viên

17. Nghiên cứu đặc điểm, quy luật phân bố đá oplat nguồn gốc magma miền Trung Trung Bộ và khả năng sử dụng chúng, Mã số B-714706, Thành viên

18. Nghiên cứu đánh giá trượt lở khu vực Đèo Gió - thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất giải pháp di dân và đảm bảo an toàn cho hạ tầng cơ sở trong khu vực có nguy cơ trượt lở, Thành viên

19. Nghiên cứu đặc điểm thành phần vật chất và môi trường lắng đọng trầm tích tầng ngập mặt ven biển Nga Sơn - Hậu Lộc-Thanh Hoá, Mã số B2008-02-49, Tham gia

20. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng puzolan tỉnh Kon Tum, định hướng chế biến sử dụng, Thành viên

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu các quá trình biến chất trao đổi sau magma của khối granitoid Ngân Sơn và mối liên quan đến khoáng sản, Mã số T16-10, Chủ trì

2. Sử dụng các số liệu về thành phần hoá học, thạch học, nguyên tố vi lượng và đồng vị để phân loại bazan Tây Bắc Việt Nam, Mã số T8-2004, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2004

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị ngành

1. Đỗ Đình Toát, Phan Viết Nhân, Phạm Trường Sinh, Phan Viết Sơn, Hà Thành Như, Phạm Ngọc Minh, Lê Văn Chinh, Những kết quả nghiên cứu bước đầu về trường pegmatit chứa felspat vùng Đăk Rơ Ve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, Hội nghị khoa học Địa chất - Kỷ niệm 60 năm ngành Địa chất Việt Nam, 855-859, 2005

Bài báo hội nghị trường

1. Đỗ Đình Toát, Phan Viết Nhân, Nguyễn Kim Long, Phạm Trường Sinh, Phạm Ngọc Minh, Tiềm năng và hướng sử dụng đolomit Kon Tu, Hội nghị khoa học lần thứ 15 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 124-127, 2002

2. Nguyễn Văn Bình, Tô Xuân Bản, Phạm Trường Sinh, Một số vấn đề về sự thể hiện tính đống nhất trong đo vẽ bản đồ vỏ phong hoá, Hội nghị khoa học lần thứ 15 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 159-166, 2002

3. Lê Tiến Dũng, Phạm Thị Vân Anh, Phạm Trường Sinh, Tô Xuân Bản, Vũ Đình Đấu, Lý Quang Tuấn, Nguyên liệu phụ gia khoáng silicit nguồn gốc trầm tích khu vực Quảng Bình - Quảng Trị, Hội nghị khoa học lần thứ 16 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 174-179, 2004

4. Đỗ Đình Toát, Phan Viết Nhân, Phạm Trường Sinh, Phan Viết Sơn, Hà Thành Như, Phạm Ngọc Minh, Lê Văn Chinh, Những kết quả nghiên cứu bước đầu về trường pegmatit chứa felspat vùng Đăk Rơ Ve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, Hội nghị khoa học lần thứ 16 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 214-217, 2004

5. Nguyễn Văn Bình, Tô Xuân Bản, Phạm Trường Sinh, Phan Thị Phong, Đặc điểm vỏ phong hoá và dự báo tai biến trượt lở liên quan đến vùng quy hoạch thị xã Bắc Kạn, Hội nghị khoa học lần thứ 17 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 0

6. Tô Xuân Bản, Phạm Trường Sinh, Lê Tiến Dũng, Một vài ý kiến về vị trí địa chất các thành tạo bazan tuyến Hoà Bình - Sơn La trên bản đồ cấu trúc địa chất, Hội nghị khoa học lần thứ 17, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 126-133, 2006

7. Phạm Trường Sinh, Lương Quang Khang, Lê Tiến Dũng, Phan Trường Định, Nguyễn Văn Chi, Đặc điểm quặng hoá và triển vọng khoáng sản mangan vùng Vị Xuyên tỉnh Hà Giang, Hội nghị khoa học lần thứ 17, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 126-133, 2006

8. Đỗ Đình Toát, Phan Viết Nhân, Nguyễn Kim Long, Nguyễn Văn Bình, Trương Anh Quốc, Phạm Trường Sinh, Hà Thành Như, Phan Viết Sơn, Phạm Ngọc Minh, Lê Văn Chinh, Đolomit Kon Gô, một phát hiện mới của tỉnh Kon Tum, Hội nghị khoa học lần thứ 17, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 158-161, 2006

9. Đỗ Đình Toát, Phan Viết Nhân, Đặng Văn Bát, Lê Thanh Mẽ, Hà Thành Như, Phạm Trường Sinh, Đỗ Văn Nhuận, Phan Viết Sơn, Nguyễn Văn Bình, Liêu Đình Vọng, Lê Duy Kiên, Lê Minh, Những kết quả nghiên cứu mới về đá vôi trắng tỉnh Bắc Kạn, Hội nghị khoa học lần thứ 17 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 162-166, 2006

10. Lê Tiến Dũng, Lê Thanh Mẽ, Đỗ Văn Nhuận, Nguyễn Văn Bình, Phạm Thị Vân Anh, Phạm Trường Sinh, Hà Thành Như, Nguyễn Trung Thành, Phùng Văn Hoài, Nguyễn Văn Minh, Các tài liệu mới về địa chất khu vực Strungtreng - Rattanakiri thuộc Vương quốc Camphuchia, Hội nghị khoa học lần thứ 18 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 85-93, 2008

11. Lê Tiến Dũng, Lê Thanh Mẽ, Nguyễn Văn Bình, Phạm Thị Vân Anh, Phạm Trường Sinh, Hà Thành Như, Nguyễn Trung Thành, Phùng Văn Hoài, Nguyễn Văn Minh, Các tài liệu mới về địa chất dọc sông Mê Kông thuộc dự án thuỷ điện Luang Prabang đoàn từ Pakbeng đến Pakou - CHDCND Lào, Hội nghị khoa học lần thứ 18 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 92-102, 2008

12. Lê Thanh Mẽ, Nguyễn Văn Bình, Đỗ Văn Nhuận, Phạm Trường Sinh, Hà Thành Như, Phát hiện khối xâm nhập mới của phức hệ Cao Bằng ở khu vực Bảo Lâm, Hội nghị khoa học lần thứ 18 Trường Đại học Mỏ - Địa chất,, 132-136, 2008

13. Phạm Trường Sinh, Đỗ Đình Toát, Nguyễn Kim Long, Ngô Văn Viện, Hoàng Bế Binh, Sự liên quan giữa khai thác sa khoáng vàng với sụt lún ở khu vực Lương Thượng huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn, Hội nghị khoa học lần thứ 18 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 168-172, 2008

14. Đỗ Đình Toát, Lê Thanh Mẽ, Phan Viết Nhân, Đỗ Văn Nhuận, Phạm Trường Sinh, Hà Thành Như, Liêu Đình Vọng, Đỗ Tuấn Khiêm, Lê Đức Minh, Đặc điểm đá ốp lát tỉnh Bắc Kạn, Hội nghị khoa học lần thứ 18 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 173-182, 2008

15. Đỗ Đình Toát, Phạm Trường Sinh, Phức hệ granitoid Vân Canh, một tiềm năm lớn về đá ốp lát ở Trung Trung Bộ và Nam tỉnh Kon Tum, Hội nghị khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 183-186, 2008

16. Phạm Trường Sinh, Đỗ Đình Toát, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Trung Thành, Mối quan hệ giữa hiện tượng sụt lún và khai thác khoáng sản khu vực xã Ngọc Phái, Chợ Đồn, Bắc Kạn, Hội nghị khoa học lần thứ 19 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 170-174, 2010

17. Phạm Trường Sinh, Đỗ Đình Toát, Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản, Nghiên cứu địa chất khoáng sản phục vụ cho chiến lược quy hoạch phát triển khai khoáng tỉnh Kon Tum tàm nhìn đến năm 2020, Hội nghị khoa học lần thứ 19 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 175-181, 2010