Tô Xuân Bản
TSTô Xuân Bản
Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Tô Xuân Bản
Đơn vị Bộ môn Khoáng Thạch và Địa hóa
Chức vụ Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan +842438388027
Số điện thoại nhà riêng 043 7613204
Số điện thoại di động +84 (0) 868836509
Địa chỉ Email bantoxuan@gmail.com
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Biogeochemical Applications in Nuclear Decommissioning and Waste Disposal (BANDD) Project, Mã số , Tham gia, Nghiệm thu 10/2014

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu tổng hợp tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Điều tra chi tiết hoá phục vụ cấp nước cho một số khu vực trọng điểm, Mã số , Phó Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2010

2. Đánh giá tài nguyên, trữ lượng và nghiên cứu công nghệ sản xuất chế biến nguồn nguyên liệu puzơlan tự nhiên khu vực Bắc Trung Bộ phục vụ công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, Mã số B2006-02-22TĐ, Tham gia, Nghiệm thu 01/2008

3. Nghiên cứu đặc điểm thạch học, thạch địa hoá, điều kiện hoá lý thành tạo các đá thuộc các phức hệ biến chất phân đới đồng tâm tiêu biẻu khu vực Mường Lát (Thanh Hoá), Trường Sơn-Kim Cương (Hà Tĩnh), Mã số B2006-02-07, Tham gia, Nghiệm thu 02/2008

4. Tiềm năng đá đá dolomit tỉnh Ninh Bình và đánh giá khả năng sử dụng chúng, Mã số B2005-36-78, Tham gia, Nghiệm thu 12/2005

5. Nghiên cứu địa chất và thạch luận các phức hệ biến chất phân đới đồng tâm khu vực Trường Sơn và Bắc Trung Bộ, Mã số 7.148.06, Tham gia, Nghiệm thu 05/2008

6. Điều tra tổng hợp các cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản tỉnh Ninh Bình phục vụ phát triển công nghiệp khai khoáng và bảo vệ môi trường và cơ sở dữ liệu thông tin địa lý., Mã số , Tham gia

7. Điều tra khảo sát xây dựng các cơ sở dữ liệu về địa hình và địa chất thuỷ văn phục vụ quy hoạch và phát triển khu du lịch Tràng An tỉnh Ninh Bình, Mã số , Tham gia, Nghiệm thu 12/2006

8. Đánh giá tiềm năng nguyên liệu dolomit vùng núi đá Ninh Bình, điều tra chi tiết hoá một số vùng trọng điẻm, Mã số , Tham gia, Nghiệm thu 12/2004

9. Điều tra nghiên cứu tổng hợp địa chất và khoáng sản phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Bình, Mã số , , Nghiệm thu 12/2003

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu đánh giá đá bazan khu Hoà Sơn- Lương Yên- Hoà Bình và khả năng sử dụng chúng trong vật liệu xây dựng, Mã số T.34-2006, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 06/2006

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phạm Trường Sinh, Đỗ Đình Toát, Lê Tiến Dũng, Tô Xuân Bản, Nghiên cứu địa chất khoáng sản phục vụ cho chiến lược quy hoạch phát triển khai khoáng tỉnh Kon Tum tàm nhìn đến năm 2020, Hội nghị khoa họcTrường Đại học Mỏ - Địa chất, 19, 175-181, 2010

2. Tô Xuân Bản, Một số ý kiến về vị trí địa chất các thành tạo bazan tuyến Hoà Bình- Sơn La trên bản đồ địa chất, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 21, 10-15, 2008

3. Lê Tiến Dũng, Phạm Hồng Đức, Tô Xuân Bản, Phạm Vân Anh, Nguyễn Văn Chung, Lý Quang Tuấn, Đặc điểm địa chất thạch học các thành tạo phun trào bazan Kainozoi trên đảo Cồn Cỏ, Hội thảo khoa học: “Trường Mỏ với hoạt động KHCN phục vụ phát triển KT-XH tỉnh Quảng Trị”, 8-16, 2007

4. Tô Xuân Bản, Lê Tiến Dũng, Đặc điểm các tai biến địa chất đối với các dự án kinh tế kỹ thuật trên tuyến sông Nho Quế chảy qua khu vực tỉnh Hà Giang, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 17, 2, 104-111, 2006

5. Tô Xuân Bản, Phạm Trường Sinh, Lê Tiến Dũng, Một vài ý kiến về vị trí địa chất của các thành tạo bazan tuyến Hoà Bình-Sơn La trên bản đồ cấu trúc địa chất, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 17, 17, 2, 97-103, 2006

6. Lê Tiến Dũng, Phạm Hồng Đức, Tô Xuân Bản, Phạm Vân Anh, Đặc điểm đia chất- thạch học các thành tạo phun trào bazan kainozoi trên đảo Cồn Cỏ, Tạp chí Địa chất, Loạt A, 292, 1-9, 2006

7. Nguyễn Văn Bình, Tô Xuân Bản, Đặc điểm thành phần vật chất các kiẻu vỏ phong hoá phát triển trên vùng đồi núi Mê Linh- Vĩnh Phúc, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 13, 21-27, 2006

8. Nguyễn Văn Bình, Tô Xuân Bản, Phạm Trường Sinh, Đặc điểm vỏ phong hoá và dự báo tai biến trượt lở liên quan đến vùng quy hoạch thị xã Bắc Cạn, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học đại học Mỏ-Địa chất, 17, 2, 90-96, 2006

9. Lê Tiến Dũng, Phạm Hồng Đức, Tô Xuân Bản, Nguyễn Văn Chung, Mai Thanh Hòa, Một số tài liệu mới về địa chất khu vực thuỷ điện Trạm Tấu (Yên Bái) thượng nguồn Ngòi Thia và diện tích kế cận, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 13, 28-34, 2006

10. Lê Tiến Dũng, Phạm Vân Anh, Tô Xuân Bản, Các thành tạo phun trào và xâm nhập mesozoi muộn tuyến A Lưới- Đakrong, Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 27, 2, 133-141, 2005

11. Lê Tiến Dũng, Phạm Vân Anh, Phạm Trường Sinh, Tô Xuân Bản, Vũ Đình Đấu, Lý Quang Tuấn, Nguyên liệu phụ gia khoáng silicit nguồn gốc trầm tích khu vực Quảng Bình - Quảng Trị, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học đại học Mỏ-Địa chất, 16, 2, 174-179, 2004

12. Lê Tiến Dũng, Lương Quang Khang, Phạm Thị Vân Anh, Tô Xuân Bản, Phạm Hồng Đức, Lê Cảnh Tuân, Ngô Đình Hòa, Một số nét khái quát về địa chất và khoáng sản Quảng Bình, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học đại học Mỏ-Địa chất, 16, 2, 167-173, 2004

13. Nguyễn Văn Bình, Tô Xuân Bản, Phạm Trường Sinh, Một số vấn đề thể hiện tính thống nhất trong đo vẽ bản đồ vỏ phong hoá, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học đại học Mỏ-Địa chất, 16, 2, 159-166, 2004