Nguyễn Khắc Giảng
PGS.TSNguyễn Khắc Giảng
Phó Giám đốc, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Khắc Giảng
Đơn vị Hội Đồng Khoa, Bộ môn Khoáng Thạch và Địa hóa, TT Triển khai Công nghệ khoáng chất
Chức vụ Phó Giám đốc, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 043 9761818
Số điện thoại di động 0913301912
Địa chỉ Email giang.nguyenkhac@gmail.com
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Vũ Lê Tú, Ron Watkins, Giang Nguyen Khac, Distribution and genesis of high-fluoride groundwaters in Ninh Hoa district, Vietnam, Chinese Journal of Geochemistry, Mar 1, 2006

2. Nguyen Thi Thuc Anh, Nguyen Khac Giang, et al., Environmental Geochemistry of Sediments of Tidal Plate and Estuary: A Case study in Halong City, Quang Ninh Province, Journal of Geology, Series B, 2005

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Tiến Dũng, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Khắc Giảng, Hà Thành Như, Nguyễn Hữu Trọng, Mặt cắt trầm tích chứa phun trào hệ tầng Sông Đà và sự cần thiết hiệu đính trên các bản đồ địa chất khu vực Tây Bắc., Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 50, 2015

2. Nguyễn Khắc Giảng, Trần Thị Hồng Minh, Nguyễn Văn Thành, Đặc điểm địa hóa môi trường nước ngầm dải ven biển tỉnh Thanh Hóa, TC Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 50, 2015

3. Lê Tiến Dũng, Nguyễn Khắc Giảng, Hà Thành Như, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Trọng, Đặc điểm các stromatolit mới được phát hiện trên mặt cắt biến chất granulit Sông Ba khu vực Kan Nack huyện K.Bang, tỉnh Gia Lai., Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 51, 2015

4. Đặng Thị Vinh, Nguyễn Khắc Giảng, Đỗ Văn Nhuận, Đặc điểm tướng đá các thành tạo trầm tích tầng mặt tuổi Pleistocen muộn-Holocen khu vực Ninh Bình., Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, 51, 2015

5. Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Khắc Giảng, Vũ Lê Tú, Đặc điểm quặng hóa và nguồn gốc quặng Pb-Zn mỏ Nà Tùm, Chợ Đồn, Bắc Kạn, Tạp chí Tài Nguyên-Môi trường, 4/2014, 2014

6. Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Khắc Giảng, Lê Tiến Dũng, Đặc điểm cấu trúc địa chất và môi trường khu vực đất ngập nước Kim Sơn (Ninh Bình), Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật Đại học Mỏ - Địa chất, 11/2014, 2014

7. Đặng Thị Vinh, Đỗ Văn Nhuận, Nguyễn Khắc Giảng, Đặc điểm tướng đá các thành tạo trầm tích tầng mặt khu vực tây nam hạ lưu sông Đáy, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật Đại học Mỏ - Địa chất, 11/2014, 2014

8. Đặng Thị Vinh, Nguyễn Khắc Giảng, Ngô Xuân Đắc, Đặc điểm hóa lý môi trường nước mặt khu vực Tây nam hạ lưu sông Đáy, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

9. Trần Văn Nhuận, Nguyễn Khắc Giảng và nnk, Hiện trạng Arsen trong nước ngầm ở Việt Nam, Tạp chí Dầu khí, 3/2012, 2012

10. Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Khắc Giảng và nnk, Đặc điểm chất lượng các thành tạo cacbonat khu vực Đồng Hỷ, Thái Nguyên và khả năng sử dụng, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật Đại học Mỏ - Địa chất, 11/2012, 2012

11. Bùi Quang Hạt, Lý Việt Hùng, Nguyễn Khắc Giảng, Nguy Cơ Ô nhiễm môi trường trầm tích và dự báo ô nhiễm vùng biển vịnh Chân Mây-Lăng Cô, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 35, 2011

12. Đặng Thị Vinh, Nguyễn Khắc Giảng, Đặc điểm thành phần vật chất và môi trường thành tạo trầm tích tầng mặt khu vực hạ lưu Tây nam sông Đáy, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 35, 2011

13. Lưu Xuân Hùng, Nguyễn Khắc Giảng, Kết quả nghiên cứu bước đầu ô nhiễm Acsen trong nước ngầm và xử lý để cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, TC Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2010

14. Bùi Quang Hạt, Nguyễn Khắc Giảng, Đặc điểm địa hóa bùn đáy của vịnh Tiên Yên-Hà Cối, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 7, 2010

15. Đặng Thị Vinh, Nguyễn Khắc Giảng, Đỗ Văn Nhuận, Nghiên cứu bước đầu về sự phân bố và các đặc điểm của trầm tích Holocen muộn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

16. Nguyễn Khắc Giảng và nnk, Kết quả nghiên cứu bước đầu các kim loại nặng trong bùn đáy hệ thống sông Thái Bình, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2009

17. Nguyễn Khắc Giảng và nnk, Kết quả khảo sát bước đầu đặc điểm phân bố và Cấu trúc Vỏ phong hóa tại đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2008

18. Nguyễn Khắc Giảng và nnk, Đặc điểm Vỏ phong hóa và đới thổ nhưỡng tại đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, Tuyển tập các công trình Khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, 2008

19. Nguyễn Khắc Giảng và nnk, Đặc điểm thành phần khoáng vật bùn đáy sông Thương và sông Lục Nam, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật Đại học Mỏ - Địa chất, 2008

20. Nguyễn Thị Thục Anh, Nguyễn Khắc Giảng, Đặc điểm trầm tích Bãi Triều-Cửa sông khu vực vịnh Tiên Yên-Hà Cối, Tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 1, 2006

21. Nguyễn Khắc Giảng, Kết quả nghiên cứu bước đầu đặc điểm địa hóa môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 1, 2006

22. Nguyễn Thị Thục Anh, Nguyễn Khắc Giảng, Hiện trạng ô nhiễm các nguyên tố kim loại nặng trong trầm tích bãi triều cửa sông Khu vực vịnh Tiên Yên – Hà Cối, Tạp chí Địa chất, 3-4, 2006

23. Nguyễn Khắc Giảng và nnk, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác vàng trái phép đối với môi trường ở vùng Pu Sam Cáp-Tỉnh Lai Châu, Tuyển tập Báo cáo hội thảo Quốc Gia Địa Sinh Thái và Công Nghệ Môi Trường, 2006

24. Nguyễn Khắc Giảng, Một số kết quả nghiên cứu bước đầu vỏ phong hóa trên các đá Siêu mafic ở khu vực trung trung bộ., Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 1, 2005

25. Nguyễn Thị Thục Anh, Nguyễn Khắc Giảng, và nnk, Đặc điểm Địa hóa và môi trường sinh thái của trầm tích cửa sông Hốt, khu vực Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 5, 2004

26. Nguyễn Thị Thục Anh, Nguyễn Khắc Giảng và nnk, Đặc điểm Địa hóa môi trường trầm tích bãi triều cửa sông ven biển khu vực thành phố Hạ Long, Tuyển tập Báo cáo HN KH học lần thứ 15, ĐH Mỏ-Địa chất, 16, 2, 2004

27. Phạm Văn An, Nguyễn Khắc Giảng và nnk, Đặc điểm Địa sinh thái trên diện tích gò đồi khu vực Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ, Tuyển tập các công trình Khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, 16, 2, 2004

28. Nguyễn Khắc Giảng và nnk, Đặc điểm nước khoáng nóng khu vực Cam Đường, thị xã Lào Cai, Tuyển tập các công trình Khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, 16, 2, 2004

29. Nguyễn Thị Thục Anh, Nguyễn Khắc Giảng, và nnk, Đặc điểm Địa hóa Khoáng vật của trầm tích bãi triều ven biển khu vực Cao Xanh thành phố Hạ Long, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 4, 2003

30. Kết quả nghiên cứu bước đầu vỏ phong hóa trên các đá siêu mafic ở Việt Nam, Tuyển tập các công trình Khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, 15, 2, 2002

31. Nguyễn Khắc Giảng, và nnk, Nghiên cứu đặc điểm vỏ phong hóa tại khu vực Hạ Hòa- Đoan Hùng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Tuyển tập các công trình Khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, 15, 2, 2002

32. Trần Ngọc Thái, Nguyễn Khắc Giảng, và nnk, Nghiên cứu bước đầu Vermiculit ở đới sông Hồng và đới Phansiphan, Tuyển tập các công trình Khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, 15, 2, 2002

33. Nguyễn Khắc Giảng, và nnk, Một số đặc điểm Thủy địa hoá khu vực Hạ Hòa và Đoan Hùng của tỉnh Phú Thọ, Tuyển tập các công trình Khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, 15, 3, 2002

34. Nguyễn Khắc Giảng, Khái quát đặc điểm Địa chất-Khoáng vật và Địa hóa của các đá lamproit chứa kim cương ở Ellendale 17, West Kimberley, Australia, Tuyển tập các công trình Khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, 2001

35. Nguyễn Khắc Giảng, Đặc điểm địa hóa của nguyên tố Mg và quan hệ giữa Mg và Ni trong quá trình phong hóa các đá siêu mafic ở miền Bắc Việt Nam, Tuyển tập các công trình Khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, 36, 2001

36. Nguyễn Khắc Giảng, Vài nét về đặc điểm vỏ phong hóa trên các đá lamproit chứa kim cương ở Ellendale 17, West Kimberley, Australia, Báo cáo hội nghị Khoa học lần thứ 14, Đại học Mỏ-Địa chất, 14, 2, 2000

37. Nguyễn Khắc Giảng, Đặc điểm các khoáng vật chứa Niken trong vỏ phong hóa trên các đá siêu mafic ở vùng Cao Bằng, Sơn La và Thanh Hóa, Tạp chí Địa chất, 1999

38. Nguyễn Khắc Giảng, Khái quát đặc điểm Địa hóa của vỏ phong hóa trên các đá siêu mafic ở miền Bắc Việt Nam, Tuyển tập các công trình Khoa học, đại học Mỏ-Địa chất, 28, 1999

39. Điều kiện thành tạo và triển vọng quặng Ni trong VPH trên các đá siêu mafic ở miền Bắc Việt Nam, Tuyển tập các công trình Khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất., 31, 1999

40. Nguyễn Khắc Giảng và nnk, Cơ chế làm giầu Niken trong quá trình phong hóa các khoáng vật của đá siêu mafic trong điều kiện nhiệt đới ẩm Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Địa chất và Nguyên Liệu khoáng, 1998

41. Nguyễn Khắc Giảng và nnk, Vài nét về nhóm khoáng vật garnierit trong VPH trên các trên các đá siêu mafic ở miền Bắc Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Địa chất và Nguyên Liệu khoáng, 1998

42. Phạm Văn An, Nguyễn Khắc Giảng, và nnk, Đặc điểm môi trường địa sinh thái đất gò đồi khu vực Phổ Yên, Thái Nguyên, Báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học Đại học Mỏ-địa chất, 13, 2, 1998

43. Nguyễn Khắc Giảng, và nnk, Đặc điểm các kiểu quặng Niken trong vỏ phong hóa trên các đá siêu mafic Việt Nam, Báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học Đại học Mỏ-địa chất, 13, 2, 1998

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Khac Giang et al., Environmental Geochemical Characteristics of Sediments and Water in Dacsa area, Phuocson District, Central of Vietnam, The 4th Asia-Pacifice Symposium on Environmental Geochemistry, , 2005

2. Vu Le Tu, Nguyen Khac Giang, Fluorosis in Ninh Hoa District, Khanh Hoa Province, Vietnam: A suitable case for treatment, The 4th Asia-Pacifice Symposium on Environmental Geochemistry, , 2005

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Phạm Thị Nga, Nguyễn Duy Duyến, Nguyễn Khắc Giảng, Đặc điểm Địa hóa môi trường các kim loại nặng trong nước biển Vịnh Đà Nẵng, Tuyển tập báo cáo HNKH các trường ĐH Kỹ thuật tại Đà Nẵng tháng 4/2014, , 2014

2. Phạm Trường Sinh, Nguyễn Khắc Giảng, Lê Tiến Dũng, Nghiên cứu địa chất khoáng sản phục vụ cho chiến lược quy hoạch phát triển khai khoáng tỉnh Kon Tum, Tuyển tập báo cáo HNKH các trường ĐHKT tại Đà Lạt tháng 4/2013, , 2013

3. Nguyễn Khắc Giảng, Lê Tiến Dũng và nnk, Kết quả nghiên cứu bước đầu đá Mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Tuyển tập báo cáo HNKH các trường ĐHKT tại Đà Lạt tháng 4/2013, , 2013

Bài báo hội nghị ngành

1. Lê Tiến Dũng, Nguyễn Khắc Giảng, Phạm Trường Sinh, Đánh giá độ sâu bóc mòn của các xâm nhập granitoid trên cơ sở nghiên cứu các thành tạo biến chất tiếp xúc nhiệt, biến chất trao đổi và một số ví dụ trên lãnh thổ Việt Nam., Hội thảo khoa học: Phương pháp đánh giá khoáng sản các cấu trúc tiềm năng khoáng sản ẩn sâu ở Việt Nam của Tổng hội Địa chất Việt Nam-Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam., , 2006