Nguyễn Đình Luyện
GV.ThS.Nguyễn Đình Luyện
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Đình Luyện
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1989
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0977863866
Địa chỉ Email luyenhumg@gmail.com