Ngô Xuân Đắc
GV.NCS.Ngô Xuân Đắc
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Ngô Xuân Đắc
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0985377525
Địa chỉ Email dacbmks@gmail.com
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên ven biển Bắc Bộ phục vụ các công trình xây dựng chống biển đổi khí hậu và mực nước biển dâng, Mã số CTB2012-02-06, Thành viên

2. Nghiên cứu thành phần khoáng vật và thành lập bộ mẫu khoáng tướng, bộ Atlas cho quặng vàng ở Việt Nam, Mã số B2013 – 02 – 14, Thành viên

3. Nghiên cứu thành phần vật chất và quá trình thành tạo quặng Au vùng ĐăKrông – A Lưới , phân vùng sinh khoáng dự báo các diện tích triển vọng theo quan điểm sinh khoáng ứng dụng, Tham gia, Nghiệm thu 2013

4. Nghiên cứu đánh giá chất lượng và tiềm năng tài nguyên, trữ lượng đất hiếm ở Việt Nam., Mã số B2011-02-01, Tham gia, Nghiệm thu ngày 23 tháng 12 năm 2013

5. Nghiên cứu phương pháp xử lý tín hiệu số để phục hồi dữ liệu hình ảnh bản đồ, bản ảnh trong lĩnh vực Địa chất, Mã số B2011-02-02, Tham gia, Nghiệm thu Năm 2012

6. Nghiên cứu, điều tra, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản: vàng, đồng, thủy ngân, khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009-2013, định hướng đến năm 2020,

7. Nghiên cứu thành phần khoáng vật, cấu tạo, kiến trúc quặng và thành lập bộ mẫu khoáng tướng chuẩn cho quặng đồng ở Tây Bắc Việt Nam, Tham gia, Nghiệm thu Năm 2008

8. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng dải khoáng hóa Au-Cu-Mo ở Sa Thầy-ĐakTo, để phục vụ cho quy hoạch đầu tư khai thác khoáng sản hợp lý tỉnh KonTum,

Cấp cơ sở

1. Thành lập bộ mẫu khoáng sản đặc trưng cho các loại hình công nghiệp mỏ kim loại và phi kim ở Việt Nam, Mã số T14-35,

2. Nghiên cứu thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng và thành lập bộ mẫu khoáng tướng chuẩn cho quặng Sn, W, Mo ở miền Bắc Việt Nam, Mã số T12-35, Thành viên

3. Nghiên cứu thành lập bộ mẫu khoáng tướng chuẩn quặng sắt ở Miền Bắc Việt Nam, Mã số T11-01,

4. Đặc điểm địa chất quặng hoá sắt Làng Mỵ, Văn Chấn – Yên Bái, Mã số T37/10, Thành viên

5. Nghiên cứu đặc điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo, kiến trúc quặng sắt mỏ Làng Mỵ, huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Mã số T35/9, Thành viên

6. Nghiên cứu thành lập Bộ mẫu khoáng tướng điển hình và atlas cho quặng Pb-Zn khu vực Bắc Bộ Việt Nam phục vụ giảng dạy môn Khoáng tướng học, Mã số T13-19,

7. . Nghiên cứu thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng đồng vùng Trí Năng, Thanh Hóa, Mã số T36/10, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 10/12/2010

8. Nghiên cứu thành phần khoáng vật, cấu tạo kiến trúc quặng đồng vùng Trí Năng-Thanh Hóa, Mã số T36/10, Chủ nhiệm

9. Nghiên cứu thành lập bộ mẫu khoáng tướng điển hình và atlas cho quặng Pb- Zn khu vực Bắc Bộ Việt Nam phục vụ giảng dạy môn Khoáng tướng học, Mã số Mã số T13-19, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 15/12/2013

10. Nghiên cứu thành lập bộ mẫu khoáng tướng chuẩn quặng sắt ở Miền Bắc Việt Nam, Mã số T11-01, Tham gia, Nghiệm thu 10/12/2011

11. Nghiên cứu đặc điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo, kiến trúc quặng sắt mỏ Làng Mỵ, huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Mã số T35/9, Tham gia, Nghiệm thu 12/12/2009

12. Đặc điểm địa chất quặng hoá sắt Làng Mỵ, Văn Chấn – Yên Bái, Mã số T37/10, Tham gia, Nghiệm thu 15/12/2010

13. Nghiên cứu thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng và thành lập bộ mẫu khoáng tướng chuẩn cho quặng Sn, W, Mo ở miền Bắc Việt Nam, Mã số T12-35, Tham gia, Nghiệm thu 12/2012

14. Thành lập bộ mẫu khoáng sản đặc trưng cho các loại hình công nghiệp mỏ kim loại và phi kim ở Việt Nam, Mã số T14-35, Tham gia, Nghiệm thu 12/2014

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trần Bỉnh Chư, Ngô Xuân Đắc,Vũ Thị ThảoLinh, Hoàng Thị Thoa, Một số kết quả bước đầu nghiên cứu vật liệu xây dựng tự nhiên vùng ven biểnĐông Bắc Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 43/7-2013, 2013

2. Hoàng Thị Thoa, Lê Thị Thu, Lê Xuân Trường,Ngô Xuân Đắc,Nguyễn Đình Luyện, Đặc điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo - kiến trúc quặng một số khoáng sản kim loại ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 47/7-2014, 2014

3. Trần Bỉnh Chư, Hoàng Thị Thoa,Ngô Xuân Đắc, Đặc điểm thành phần vật chất, cấu tạo – kiến trúc quặng sắt trong các thành tạo biến chất rìa Tây Nam đứt gãy Sông Hồng và và định hướng sử dụng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 34/4-2011, 2011

4. Trần Mỹ Dũng, Nguyễn Quang Luật, Lê Xuân Trường, Ngô Xuân Đắc, Đào Thái Bắc, Lưu công Trí, Điều kiện thành tạo và nguồn gốc quặng hóa tụ khoáng molybden Ô Qúy Hồ, Sa Pa, Lào Cai, Tạp chí Địa chất loạt A, 36, số 326:28-38, 28-38, 2011

5. Hoàng Thị Thoa, Ngô Xuân Đắc, Đặc điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo & kiến trúc quặng sắt mỏ Làng Mỵ, Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, Số 29.01/2010, 46-48, 2010

Khen thưởng