Lê Xuân Trường
GV.ThS.Lê Xuân Trường
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Xuân Trường
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0438383379
Số điện thoại di động 0989386804
Địa chỉ Email lexuantruong@humg.edu.vn