Lê Thị Thu
GVC.ThSLê Thị Thu
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Thị Thu
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1976
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0338913374
Địa chỉ Email lethithu@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu