Phạm Như Sang
GV.TS.Phạm Như Sang
Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Như Sang
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84 24) 3838 4973
Số điện thoại di động 0981599019
Địa chỉ Email phamnhusang@humg.edu.vn
Fax (+84 24) 3838 4973
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu địa tầng - Trầm tích và địa mạo Plicen - Đệ tứ khu vực Tây Nam trũng sâu biển đông và kế cận, Mã số KC09.30/16-20, Tham gia, Nghiệm thu Đang thực hiện

2. Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét độ phân giải cao cho một số tỉnh vùng Tây Bắc nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới, Mã số 03/HD-KHCN-NTM, Tham gia, Nghiệm thu Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên, trữ lượng cát sỏi sông Lô tỉnh Phú Thọ, Tham gia

2. Tiến hóa kiến tạo liên quan đến sự hình thành các đá magma proterozoi muộn - paleozoi sớm khu vực rìa bắc địa khối komtum, Mã số B2019-MDA-562-14, Tham gia, Nghiệm thu Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu quá trình phong hóa và các yếu tố ảnh hưởng trên cơ sở thành phần khoáng vật sét và đặc điểm địa hóa tràm tích lưu vực Sông Ba, Nam Trung Bộ, Chủ trì, Nghiệm thu Đang thực hiện

2. Xây dựng quy trình phân tích các oxit chính trong vật liệu trên hệ máy huỳnh quang tia X (XRF) thế hệ máy Ranger S2 phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng sản xuất. Phân tích thử nghiệm khoáng sản kaolin mỏ Láng Đồng, Thạch Khoán, Phú Thọ, Mã số T19-16, Tham gia, Nghiệm thu Đang thực hiện

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Pham Nhu Sang, Zhifei Liu, Yulong Zhao, Xixi Zhao, Phan Dong Pha, Lithological and climatic controls on chemical weathering in South Central Vietnam from clay mineralogy and major-element geochemistry of sedimentary rocks and river sediments, The 3rd Asian Clay Conference, 22, 2016

2. Pham Nhu Sang, Zhifei Liu, Yulong Zhao, Xixi Zhao, Phan Dong Pha, Hoang Van Long, Chemical weathering and its controlling factors in South Central Vietnam: Clay mineralogy and major-element geochemistry of sedimentary rocks and river sediments, Ninth International Workshop on the Fluvial Sediment Supply to the South China Sea, 18, 2016

3. Pham Nhu Sang, Zhifei Liu, Yulong Zhao, Geochemical records of provenance and East Asian monsoon evolution during the Late Quaternary in the western South China Sea, PICES-2015 Annual Meeting, 260, 2015

4. Pham Nhu Sang, Zhifei Liu, Yulong Zhao, Major element geochemistry of Late Quaternary terrigenous sediments in the western South China Sea, Eighth International Workshop on the Fluvial Sediment Supply to the South China Sea (Flused), 15, 2015

5. Nguyen Khac Du, Pham Nhu Sang, Nguyen Van Lam, Nguyen Xuan An, Quality of carbonatic rocks in Quy Hop District, Nghe An Province, exploitation and utility in industry, Geomines, 16, 2013

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Tạ Thị Toán, Phạm Thị Thanh Hiền, Phạm Như Sang, Nghiên cứu nâng cao độ dẻo đất sét làm vật liệu nung khu vực Bình Lư ,Tam Đường, Lai Châu, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, , 2018

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Khắc Du, Phạm Như Sang, Hoàng Như Lô, Trần Xuân Toản, Nguyễn Biên Thùy, Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về mối quan hệ giữa hiện tượng trượt lở và khai thác cát sỏi sông Lô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hội nghị Khoa học trường Đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 20, 304-310, 2012

2. Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Khắc Du, Phạm Như Sang, Một số đặc điểm ngọc học của turmalin khu vực Khai Trung, Lục Yên, Yên Bái, Hội nghị Khoa học Đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 20, 357-363, 2012