Phạm Như Sang
TS.Phạm Như Sang
Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Như Sang
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84 24) 3838 4973
Số điện thoại di động 0981599019
Địa chỉ Email nhusang.humg@gmail.com
Fax (+84 24) 3838 4973