Phạm Như Sang
TSPhạm Như Sang
Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Như Sang
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84 24) 3838 4973
Số điện thoại di động 0981599019
Địa chỉ Email phamnhusang@humg.edu.vn
Fax (+84 24) 3838 4973