Nguyễn Xuân Phú
ThSNguyễn Xuân Phú
Nhân viên hành chính
Họ và tên Nguyễn Xuân Phú
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Nhân viên hành chính
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0904512183
Địa chỉ Email xuanphu2211@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)