Nguyễn Xuân Phú
Nguyễn Xuân Phú
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Xuân Phú
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0973389323
Địa chỉ Email xuanphu2211@gmail.com