Tạ Thị Toán
GV.ThS.Tạ Thị Toán
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Tạ Thị Toán
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1977
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0988615128
Địa chỉ Email toantaslc@gmail.com