Nguyễn Văn Lâm
PGS.TS.NGUTNguyễn Văn Lâm
Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Văn Lâm
Đơn vị Hội Đồng Khoa, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1958
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0437522491
Số điện thoại di động 01684384667
Địa chỉ Email nguyenlam1958@gmail.com
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Lê Đỗ Trí , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Đánh giá tiềm năng khoáng sản kaolin vùng Bắc Bộ Việt Nam và định hướng sử dụng

2. Bùi Tất Hợp , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010, Tên đề tài: Đánh giá tiềm năng sa khoáng tổng hợp ven bờ biển miền Trung Việt Nam, sử dụng hợp lý kinh tế chúng và báo vệ môi trường

Thạc sĩ

1. Trần Văn Đình , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

2. Đào Minh Chúc , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

3. Nguyễn Văn Long , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

4. Bùi Trung Đô , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

5. Quang Hoàng Nam , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

6. Đặng Quốc Vinh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

7. Hồ Trọng Hoàn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

8. Nguyễn ĐÌnh Phượng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

9. Nguyễn Mạnh Trí , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

10. Phạm Sơn Vương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

11. Nguyễn Danh Hải , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

12. Đỗ Văn Tân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

13. Nguyễn Hữu Thanh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

14. Nguyễn Biển Đông , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

15. Bùi Xuân Anh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

16. Nguyễn Khắc Du , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

17. Nguyễn Thị Minh Giang , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

18. Giáp Văn Thành , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

19. Đỗ Văn Lâm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

20. Phạm Như Sang , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

21. Bùi Quang Thanh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

22. Vũ Văn Huyên , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

23. Nguyễn Thị Minh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

24. Đinh Việt Khôi , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

25. Nguyễn Đức Thắng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

26. Trịnh Hoài Ánh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011

27. Phạm Ngọc Thạch , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011

28. Nguyễn Đức Chung , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011

29. Nguyễn Hữu Tuệ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

30. Vũ Văn Chiến , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

31. Nguyễn Thị Mai Hương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009

32. Hoàng Văn Dũng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009

33. Phạm Thế Nhữ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2008

34. Lê Thị Tuyết , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2007

35. Lưu Văn Dũng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2000

Các hướng nghiên cứu chủ yếu
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản lưu vực sông Ba - sông Côn; định hướng sử dụng hợp lý khoáng sản và bảo vệ môi trường, Mã số KC - 08 - 25, Tham gia, Nghiệm thu 8/3/2006

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình các kiểu mỏ đất hiếm ở Tây Bắc Việt Nam, Mã số TNMT.03.06, Tham gia, Nghiệm thu 25/3/2016

2. Điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên, trữ lượng cát sỏi sông Lô tỉnh Phú Thọ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 25/8/2013

3. Nghiên cứu xây dựng các mô hình kiểu mỏ urani trong cát kết ở Việt Nam, Mã số TNMT.03.18/HĐKHCN, Tham gia, Nghiệm thu 5/2/2014

4. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 8/2014

5. Nghiên cứu điều tra, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản: vàng, đồng, thuỷ ngân, khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009 - 2013, định hướng đến năm 2020, Mã số B2009-02-77TĐ, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2/3/2012

6. Nghiên cứu áp dụng các phương pháp toán - địa chất để mô hình hoá mối quan hệ phụ thuộc giữa hàm lượng đất hiếm với các thông số địa chất thăm dò để đánh giá tài nguyên - trữ lượng đất hiếm. Ví dụ mỏ đất hiếm Đông Pao, Mã số B2006-02-01, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2007

7. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020, Thực hiện chính

8. Nghiên cứu lựa chọn hệ phương pháp đánh giá tác động môi trường và vấn đề kết hợp bảo vệ tài nguyên khoáng với bảo vệ môi trường các mỏ urani và đất hiếm ở Tây bắc Việt Nam, Mã số B2001 - 36 - 13, Tham gia, Nghiệm thu 2003

9. Khảo sát tìm kiếm đánh giá đá vôi làm nguyên liệu xi măng khối D mỏ Tân Lâm và khu Khe Mèo - Khe Xiêng (Quảng Trị), Tham gia, Nghiệm thu 25/01/1997

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Khương Thế Hùng, Lê Đỗ Trí, Nguyễn Văn Lâm, Trần Ngọc Thái, Ứng dụng bài toán thông tin logic kết hợp phương pháp toán thống kê để dự báo tài nguyên, trữ lượng kaolin nguồn gốc nhiệt dịch biến chất trao đổi vùng Đông Bắc Quảng Ninh, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 58 (2017) 16 - 23, 2017

2. Lê Đỗ Trí, Nguyễn Văn Lâm và nnk, Đặc điểm chất lượng và tiềm năng kaolin phong hoá từ đá gabro vùng Thái Nguyên - Tuyên Quang, Công nghiệp mỏ, 2 - 2015, 2015

3. Lê Đỗ Trí, Nguyễn Văn Lâm và nnk, Ứng dụng thử nghiệm mô hình phân bố chuẩn dự báo tài nguyên, trữ lượng theo các hạng kaolin công nghiệp tại các mỏ thuộc tỉnh Tuyên Quang, Công nghiệp mỏ, 4 - 2014, 2014

4. Búi Chí Tiến, Nguyễn Phú Vịnh, Trần Ngọc Diễn, Nguyễn Văn Lâm, Đặc điểm đá trang trí - mỹ nghệ mới phát hiện ở vùng Suối Giàng, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, Địa chất, 320/9 - 10/2010, 2010

5. Nguyễ Văn Phổ, Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễ Thị Thanh Thảo, Bản chất và nguồn gốc kết vón của các thành tạo laterit ở Việt Nam, Địa chất, 322/12/2010, 2010

6. Nguyễn Văn Lâm, Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phân chia nhóm mỏ thăm dò và đề xuất mạng lưới thăm dò sa khoáng titan Pleistocen, Địa chất, 322/12/2010, 2010

7. Lê Thị Tuyết, Nguyễn Văn Lâm, Nghiên cứu đặc điểm biến đổi của các thông số địa chất vỉa góp phần làm sáng tỏ ảnh hưởng của chúng đến thăm dò và khai thác than mỏ Khánh Hoà, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 23, 7/2008, 49 - 53, 2008

8. Nguyễ Văn Phổ, Nguyễn Văn Lâm, Thành tạo mũ sắt và ý nghĩa của chúng trong tìm kiếm các tụ khoáng, Địa chất, 307/7-8/2008, 2008

9. Nguyễ Văn Lâm, Nghiên cứu áp dụng mô hình toán được thiết lập trên cơ sở ứng dụng hàm phân bố chuẩn để dự báo tài nguyên, trữ lượng than theo sự thay đổi độ tro, Địa chất, 307/7-8/2008, 63-67, 2008

10. Nguyễn Văn Lâm, Đề xuất phương pháp dự báo tài nguyên, trữ lượng khoáng sản được cải tiến từ quy luật Laski 2 thông số, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 17/01-2007, 2007

11. Nguyễn Văn Lâm, Khả năng áp dụng rộng rãi phương pháp dự báo tài nguyên trữ lượng khoáng sản được thiết lập trên cơ sở ứng dụng hàm phân bố gamma, Khoa học kỹ thuật Mỏ _ Địa chất, 10/4-2005, 2005

12. Nguyên văn Lâm, Nghiên cứu áp dụng mô hình toán học mô tả sự phụ thuộc trữ lượng hàm lượng trong đánh giá tài nguyên - trữ lượng khoáng sản, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 7/07-2004, 2004

13. Nguyễ Phương, Nguyễn Văn Lâm, Tiềm năng tài nguyên và khả năng sử dụng đá vôi trắng vùng Quỳ Hợp - Nghệ An, Công nghiệp mỏ, Số 3-2004, 2004

14. Nguyễn Văn Lâm, Đồng Văn Nhì, Lê Đỗ Bình, Doãn Huy Cẩm, Phân chia nhóm mỏ thăm dò và loại hình các công trình thăm dò các mỏ đá ốp lát, Địa chất, 283/7-8/2004, 2004

15. Nguyễ Văn Lâm, Doãn Huy Cẩm, Tiềm năng đá hoa trắng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng, Hoạt động Khoa học - Bộ KH&CN, 7(530)/2003, 2003

16. Nguyễn Văn Lâm, Doãn Huy Cẩm, Lê Đỗ Bình, Hiện trạng thăm dò đá ốp lát và những nguyên tắc chuyển đổi trữ lượng, tài nguyên mới, Tài nguyên và Môi trường, 2/12-2003, 2003

17. Nguyễ Phương, Nguyễn Văn Lâm, Triển khai nghiên cứu các mỏ nguồn gốc công nghệ là biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên và môi trường, Công nghiệp mỏ, 5-2002, 2002

18. Nguyễ Phương, Nguyễn Văn Lâm, NguyễnTrọng Toan, Đặc điểm đá vôi trắng vùng Mông Sơn, Yên Bình (Yên Bái) và định hướng sử dụng, Địa chất, 272/9-10/2002, 2002

19. Nguyễn Phương, Nguyễn Văn Lâm và nnk, Hiện trạng môi trường một số khu vực khai thác, chế biến đá xây dựng ở tỉnh phú Yên, Kinh tế địa chất và Nguyên liệu khoáng, 2(26)/2000, 2000

20. Nguyễn Phương, Nguyễn văn Lâm, Vấn đề đánh giá mức độ tin cậy và chính xác của trữ lượng khoáng sản, lấy ví dụ trên mỏ sắt Thạch Khê, Kinh tế địa chất và nguyên liệu khoáng, Số 4/1997, 1997

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. , , , , 0

Bài báo hội nghị trường

1. Khương Thế Hùng, Lê Đỗ Trí, Nguyễn Văn Lâm, Trần Ngọc Thái, Ứng dụng bài toán thông tin logic kết hợp phương pháp toán thống kê để dự báo tài nguyên, trữ lượng kaolin nguồn gốc nhiệt dịch biến chất trao đổi vùng Đông Bắc Quảng Ninh, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2017

2. Lê Đỗ Trí, Nguyễn Văn Lâm và nnk, Đặc điểm chất lượng và tiềm năng kaolin phong hoá từ đá gabro vùng Thái Nguyên - Tuyên Quang, Công nghiệp mỏ, , 2015

3. Lê Đỗ Trí, Nguyễn Văn Lâm và nnk, Ứng dụng thử nghiệm mô hình phân bố chuẩn dự báo tài nguyên, trữ lượng theo các hạng kaolin công nghiệp tại các mỏ thuộc tỉnh Tuyên Quang, Công nghiệp mỏ, , 2014

4. Búi Chí Tiến, Nguyễn Phú Vịnh, Trần Ngọc Diễn, Nguyễn Văn Lâm, Đặc điểm đá trang trí - mỹ nghệ mới phát hiện ở vùng Suối Giàng, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, Địa chất, , 2010

5. Nguyễ Văn Phổ, Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễ Thị Thanh Thảo, Bản chất và nguồn gốc kết vón của các thành tạo laterit ở Việt Nam, Địa chất, , 2010

6. Nguyễn Văn Lâm, Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phân chia nhóm mỏ thăm dò và đề xuất mạng lưới thăm dò sa khoáng titan Pleistocen, Địa chất, , 2010

7. Lê Thị Tuyết, Nguyễn Văn Lâm, Nghiên cứu đặc điểm biến đổi của các thông số địa chất vỉa góp phần làm sáng tỏ ảnh hưởng của chúng đến thăm dò và khai thác than mỏ Khánh Hoà, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 49 - 53, 2008

8. Nguyễ Văn Phổ, Nguyễn Văn Lâm, Thành tạo mũ sắt và ý nghĩa của chúng trong tìm kiếm các tụ khoáng, Địa chất, , 2008

9. Nguyễ Văn Lâm, Nghiên cứu áp dụng mô hình toán được thiết lập trên cơ sở ứng dụng hàm phân bố chuẩn để dự báo tài nguyên, trữ lượng than theo sự thay đổi độ tro, Địa chất, 63-67, 2008

10. Nguyễn Văn Lâm, Đề xuất phương pháp dự báo tài nguyên, trữ lượng khoáng sản được cải tiến từ quy luật Laski 2 thông số, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2007

11. Nguyễn Văn Lâm, Khả năng áp dụng rộng rãi phương pháp dự báo tài nguyên trữ lượng khoáng sản được thiết lập trên cơ sở ứng dụng hàm phân bố gamma, Khoa học kỹ thuật Mỏ _ Địa chất, , 2005

12. Nguyên văn Lâm, Nghiên cứu áp dụng mô hình toán học mô tả sự phụ thuộc trữ lượng hàm lượng trong đánh giá tài nguyên - trữ lượng khoáng sản, Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2004

13. Nguyễ Phương, Nguyễn Văn Lâm, Tiềm năng tài nguyên và khả năng sử dụng đá vôi trắng vùng Quỳ Hợp - Nghệ An, Công nghiệp mỏ, , 2004

14. Nguyễn Văn Lâm, Đồng Văn Nhì, Lê Đỗ Bình, Doãn Huy Cẩm, Phân chia nhóm mỏ thăm dò và loại hình các công trình thăm dò các mỏ đá ốp lát, Địa chất, , 2004

15. Nguyễ Văn Lâm, Doãn Huy Cẩm, Tiềm năng đá hoa trắng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng, Hoạt động Khoa học - Bộ KH&CN, , 2003

16. Nguyễn Văn Lâm, Doãn Huy Cẩm, Lê Đỗ Bình, Hiện trạng thăm dò đá ốp lát và những nguyên tắc chuyển đổi trữ lượng, tài nguyên mới, Tài nguyên và Môi trường, , 2003

17. Nguyễ Phương, Nguyễn Văn Lâm, Triển khai nghiên cứu các mỏ nguồn gốc công nghệ là biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên và môi trường, Công nghiệp mỏ, , 2002

18. Nguyễ Phương, Nguyễn Văn Lâm, NguyễnTrọng Toan, Đặc điểm đá vôi trắng vùng Mông Sơn, Yên Bình (Yên Bái) và định hướng sử dụng, Địa chất, , 2002

19. Nguyễn Phương, Nguyễn Văn Lâm và nnk, Hiện trạng môi trường một số khu vực khai thác, chế biến đá xây dựng ở tỉnh phú Yên, Kinh tế địa chất và Nguyên liệu khoáng, , 2000

20. Nguyễn Phương, Nguyễn văn Lâm, Vấn đề đánh giá mức độ tin cậy và chính xác của trữ lượng khoáng sản, lấy ví dụ trên mỏ sắt Thạch Khê, Kinh tế địa chất và nguyên liệu khoáng, , 1997

Công bố khoa học khác

Ứng dụng bài toán thông tin logic kết hợp phương pháp toán thống kê để dự báo tài nguyên, trữ lượng kaolin nguồn gốc nhiệt dịch biến chất trao đổi vùng Đông Bắc Quảng Ninh

Đặc điểm chất lượng và tiềm năng kaolin phong hoá từ đá gabro vùng Thái Nguyên - Tuyên Quang

Ứng dụng thử nghiệm mô hình phân bố chuẩn dự báo tài nguyên, trữ lượng theo các hạng kaolin công nghiệp tại các mỏ thuộc tỉnh Tuyên Quang

Đặc điểm đá trang trí - mỹ nghệ mới phát hiện ở vùng Suối Giàng, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái

Bản chất và nguồn gốc kết vón của các thành tạo laterit ở Việt Nam

Phân chia nhóm mỏ thăm dò và đề xuất mạng lưới thăm dò sa khoáng titan Pleistocen

Nghiên cứu đặc điểm biến đổi của các thông số địa chất vỉa góp phần làm sáng tỏ ảnh hưởng của chúng đến thăm dò và khai thác than mỏ Khánh Hoà

Thành tạo mũ sắt và ý nghĩa của chúng trong tìm kiếm các tụ khoáng

Nghiên cứu áp dụng mô hình toán được thiết lập trên cơ sở ứng dụng hàm phân bố chuẩn để dự báo tài nguyên, trữ lượng than theo sự thay đổi độ tro

Đề xuất phương pháp dự báo tài nguyên, trữ lượng khoáng sản được cải tiến từ quy luật Laski 2 thông số

Khả năng áp dụng rộng rãi phương pháp dự báo tài nguyên trữ lượng khoáng sản được thiết lập trên cơ sở ứng dụng hàm phân bố gamma

Nghiên cứu áp dụng mô hình toán học mô tả sự phụ thuộc trữ lượng hàm lượng trong đánh giá tài nguyên - trữ lượng khoáng sản

Tiềm năng tài nguyên và khả năng sử dụng đá vôi trắng vùng Quỳ Hợp - Nghệ An

Phân chia nhóm mỏ thăm dò và loại hình các công trình thăm dò các mỏ đá ốp lát

Tiềm năng đá hoa trắng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng

Hiện trạng thăm dò đá ốp lát và những nguyên tắc chuyển đổi trữ lượng, tài nguyên mới

Triển khai nghiên cứu các mỏ nguồn gốc công nghệ là biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên và môi trường

Đặc điểm đá vôi trắng vùng Mông Sơn, Yên Bình (Yên Bái) và định hướng sử dụng

Hiện trạng môi trường một số khu vực khai thác, chế biến đá xây dựng ở tỉnh phú Yên

Vấn đề đánh giá mức độ tin cậy và chính xác của trữ lượng khoáng sản, lấy ví dụ trên mỏ sắt Thạch Khê