Phan Văn Bình
GV.ThS.Phan Văn Bình
Bí thư Liên chi Đoàn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phan Văn Bình
Đơn vị Liên Chi Đoàn, Bộ môn Địa chất
Chức vụ Bí thư Liên chi Đoàn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1989
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.3752.5471
Số điện thoại di động 0978135578
Địa chỉ Email pvbinhdc52@gmail.com