Nguyễn Hữu Hiệp
GV.TS.Nguyễn Hữu Hiệp
Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Nguyễn Hữu Hiệp
Đơn vị Bộ môn Địa chất, TT Phân tích, thí nghiệm công nghệ cao
Chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1982
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0966678900
Số điện thoại di động 0966678900
Địa chỉ Email nguyenhuuhiep@humg.edu.vn