Nguyễn Hữu Hiệp
TS.GVNguyễn Hữu Hiệp
Phó Trưởng bộ môn, Phó Giám đốc Trung tâm
Họ và tên Nguyễn Hữu Hiệp
Đơn vị TT Phân tích, thí nghiệm công nghệ cao, Bộ môn Địa chất
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Phó Giám đốc Trung tâm
Năm sinh 1982
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0966678900
Số điện thoại di động 0966678900
Địa chỉ Email nguyenhuuhiep@humg.edu.vn