Đào Văn Nghiêm
GV.NCS.Đào Văn Nghiêm
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đào Văn Nghiêm
Đơn vị Bộ môn Địa chất
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.3752.5471
Số điện thoại di động 0962710696
Địa chỉ Email daovannghiem@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Geological Records of Coastal Hazards in Southeast Asia, Mã số Đề tài hợp tác quốc tế với Trường Đại học Công Nghệ Nanyang, Singapore, Thành viên

2. Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Thừa Thiên Huế - Bình Định (0-60m nước), tỉ lệ 1:100.000, Mã số Hợp tác nghiên cứu với Trung tâm Điều tra Tài nguyên-Môi trường biển, Thành viên

3. Đánh giá tiềm năng tài nguyên Urani Việt Nam, Mã số Đề tài hợp tác với Viện Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Thành viên

4. Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải, Mã số Hợp tác nghiên cứu với Trung tâm Điều tra Tài nguyên-Môi trường biển, Thành viên

5. Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, Mã số BĐKH.42, Thành viên

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu sự biến đổi nguồn gốc vật liệu trầm tích và sa khoáng đi kèm trên vùng biển ven bờ Huế- Đà Nẵng dựa trên các kết quả phân tích địa hóa khoáng vật nặng và định tuổi tuyệt đối, Mã số Đề tài KHCN cấp bộ, Thành viên

Cấp cơ sở

1. Đặc điểm và nguồn gốc quặng hóa molybden đới quặng hóa molybden Ô Quý Hồ - Bản Khoang, Sa Pa, Lào Cai, Mã số T11-03, Thành viên

2. Nghiên cứu vai trò của các yếu tố địa chất và khí hậu trong việc khống chế nguồn cung cấp vật liệu trầm tích của hệ thống Sông Hồng, Mã số T11-02, Thành viên

3. Nghiên cứu thành lập bộ mẫu các loại đá magma điển hình cho các bối cảnh kiến tạo mảng tại Việt Nam phục vụ công tác giảng dạy Địa chất học, Bộ môn Địa chất, Mã số T13-20, Thành viên

4. Nghiên cứu đặc điểm các phức hệ Trùng lỗ (foraminifera) trong trầm tích Holoxen đới bờ (0-30m nước) khu vực Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng và ý nghĩa của chúng trong việc luận giải môi trường trầm tích, Mã số T13-18, Thành viên

5. Nghiên cứu, xác định quy luật biến đổi đới bờ vùng ven biển tỉnh Nam Định bằng phương pháp phân tích ảnh viễn thám, Mã số T14-32, Thành viên

6. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xói lở, bồi tụ vùng ven biển Quảng Bình- Quảng Trị và đề xuất các biện pháp bảo vệ, Mã số T15-32, Thành viên