Nguyễn Hữu Mạnh
GV.ThS.Nguyễn Hữu Mạnh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Hữu Mạnh
Đơn vị Bộ môn Địa chất thủy văn
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387809
Số điện thoại di động 0979365727
Địa chỉ Email manhhai.dctv47@gmail.com