Dương Thị Thanh Thủy
GVC.TSDương Thị Thanh Thủy
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Dương Thị Thanh Thủy
Đơn vị Bộ môn Địa chất thủy văn
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1969
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024 38387809
Số điện thoại nhà riêng 024.37553556
Số điện thoại di động 0965521796
Địa chỉ Email duongthuymdc@gmail.com
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ phát triển bền vững nguồn nước Karst phục vụ cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực Bắc Bộ, Mã số ĐTĐL.CN-61/15, Tham gia

2. Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và phân vùng khai thác bền vững, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ, Mã số KC08-06/11-15, Tham gia

3. Nghiên cứu sự hình thành, phân bố và đề xuất phương pháp đánh giá và sử dụng hợp lý tài nguyên nước ngầm vùng Karst Đông Bắc Việt Nam, Mã số KC08-19-06-10, Tham gia

4. Đánh giá tính bền vững của việc khai thác tài nguyên nước ngầm lãnh thổ Việt Nam. Định hướng chiến lược khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước ngầm đến năm 2020, Mã số ĐTĐL – 44/11, Tham gia

5. Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên, Mã số KC08-05, Tham gia

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến nước dưới đất vùng ven biển Bắc Bộ, Mã số CTB - 2012 - 02 – 04, Tham gia

2. Nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình khai thác nước ngầm trong cồn cát ven sông Trường Giang tỉnh Quảng Nam bằng hành lang thu nước, Mã số B2008 - 02- 48, Chủ nhiệm

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Phan Thị Thùy Dương, Dương Thị Thanh Thủy, Kiều Thị Vân Anh, Đánh giá khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước nứt nẻ - Karst trong thành tạo cacbonats vùng Bắc Sơn – Lạng Sơn, Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Đại học Mỏ Địa chất, 93-98, 2012

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Kim Ngọc, Nguyễn Văn Lâm, Hoàng Văn Hưng, Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Bách Thảo, Dương Thị Thanh Thủy, Vũ Thu Hiền, Đặc điểm động thái nước ngầm vùng karst Đông Bắc Việt Nam, Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19, 111-115, 2010

2. Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Kim Ngọc, Dương Thị Thanh Thuỷ, Vũ Thu Hiền, Trần Vũ Long, Nguyễn Ngọc Thạch, Đánh giá nguồn tài nguyên nước mặt và xác định sự biến đổi dòng chảy mặt do ảnh hưởng của sự biến đổi địa hình, rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ khác nhau, Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18, Đại học Mỏ Địa chất, 215-219, 2008

3. Dương Thị Thanh Thủy, Xác định lượng cung cấp ngấm của nước mưa cho nước dưới đất tầng chứa nước Triat hệ tầng Đồng Giao – Ninh Bình, Hội nghị Khoa học lần thứ 10, Đại học Mỏ Địa chất, 180-1855, 2006

4. Dương Thị Thanh Thủy, Xác định lưu lượng của dòng chảy nước dưới đất bằng phương pháp thả chất chỉ thị. Lấy ví dụ mạch nước vùng Tam Điệp – Ninh Bình, Hội nghị Khoa học lần thứ 10, Đại học Mỏ Địa chất, 186-192, 2006

5. Đặng Hữu Ơn, Dương Thị Thanh Thủy, Xác định đới phòng hộ vệ sinh cho lỗ khoan đơn, Hội nghị Khoa học lần thứ 8, Đại học Mỏ Địa chất, 87 - 92, 2004