Dương Thị Thanh Thủy
GVC.TSDương Thị Thanh Thủy
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Dương Thị Thanh Thủy
Đơn vị Bộ môn Địa chất thủy văn
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1969
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024 38387809
Số điện thoại nhà riêng 024.37553556
Số điện thoại di động 0965521796
Địa chỉ Email duongthuymdc@gmail.com
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Đánh giá tính bền vững của việc khai thác tài nguyên nước ngầm lãnh thổ Việt Nam. Định hướng chiến lược khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước ngầm đến năm 2020, Mã số ĐTĐL – 44/11, Tham gia

2. Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên, Mã số KC08-05, Tham gia

3. Nghiên cứu sự hình thành, phân bố và đề xuất phương pháp đánh giá và sử dụng hợp lý tài nguyên nước ngầm vùng Karst Đông Bắc Việt Nam, Mã số KC08-19-06-10, Tham gia

4. Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và phân vùng khai thác bền vững, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ, Mã số KC08-06/11-15, Tham gia

5. Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ phát triển bền vững nguồn nước Karst phục vụ cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực Bắc Bộ, Mã số ĐTĐL.CN-61/15, Tham gia

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình khai thác nước ngầm trong cồn cát ven sông Trường Giang tỉnh Quảng Nam bằng hành lang thu nước, Mã số B2008 - 02- 48, Chủ nhiệm

2. Nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến nước dưới đất vùng ven biển Bắc Bộ, Mã số CTB - 2012 - 02 – 04, Tham gia