Kiều Thị Vân Anh
ThSKiều Thị Vân Anh
Nhân viên hành chính
Họ và tên Kiều Thị Vân Anh
Đơn vị Bộ môn Địa chất thủy văn
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1968
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 024 38387809
Số điện thoại di động 0987512039
Địa chỉ Email kieuthivananh@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Đánh giá tính bền vững của việc khai thác tài nguyên nước ngầm lãnh thổ Việt Nam. Định hướng chiến lược khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước ngầm đến năm 2020, Mã số ĐTĐL – 44/11, Tham gia, Nghiệm thu 2005

2. Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ phát triển bền vững nguồn nước Karst phục vụ cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực Bắc Bộ, Mã số ĐTĐL.CN-61/15, Tham gia

3. Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và phân vùng khai thác bền vững, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ, Mã số KC08-06/11-15, Tham gia, Nghiệm thu 2015

4. Nghiên cứu sự hình thành, phân bố và đề xuất phương pháp đánh giá và sử dụng hợp lý tài nguyên nước ngầm vùng Karst Đông Bắc Việt Nam, Mã số KC08-19, Tham gia, Nghiệm thu 2010

5. Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên, Mã số KC08-05, Tham gia, Nghiệm thu 2004

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến nước dưới đất vùng ven biển Bắc Bộ, Mã số CTB - 2012 - 02 – 04, Tham gia, Nghiệm thu 2015

2. Nghiên cứu thành phần hóa học của nước khu vực Thanh Trì Hà Nội để góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa nước sông Hồng và nước dưới đất, Mã số B2008 – 02 – 07, Tham gia, Nghiệm thu 2009