Tô Xuân Vu
GVC.TSTô Xuân Vu
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Tô Xuân Vu
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1955
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.38383100
Số điện thoại di động 0988550360
Địa chỉ Email vudcct@yahoo.com.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu quá trình phá huỷ thấm của tầng cát aQIV3tb1 phân bố dưới nền đê Hữu Hồng Hà Nội, Mã số B2001- 36- 08, Chủ nhiệm đề tài

2. Thu thập, kiểm chứng các tài liệu đã có, nghiên cứu bổ sung lập bản đồ phân vùng đất yếu Hà Nội phục vụ phát triển bền vững Thủ đô, Mã số , Tham gia

3. Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa chất công trình chuẩn phục vụ công tác xây dựng, quy hoạch và khai thác kinh tế lãnh thổ, Mã số B2007-02-30, Chủ nhiệm đề tài

4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn các phương pháp thí nghiệm xác định đặc trưng cơ học của đất yếu khu vực đồng bằng Bắc Bộ phục vụ tính toán nền móng công trình trên mặt và công trình ngầm, Mã số , Thành viên

5. Nghiên cứu đặc điểm hình thành và phát triển các tai biến địa chất (lũ quét, trượt lở) tại các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn động, Yên Thế tỉnh Bắc Giang làm cơ sở khoa học định hướng chiến lược quy hoạch phát triển bền vững kinh tế- xã hội, Mã số , Thành viên

6. Nghiên cứu địa chất công trình các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Mã số CTB-2012-02-02, Chủ nhiệm đề tài

Cấp cơ sở

1. Phương pháp giải một số bài toán Địa kỹ thuật bằng ngôn ngữ lập trình Pascal, Mã số , Chủ nhiệm đề tài