Tô Xuân Vu
GVC.TSTô Xuân Vu
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Tô Xuân Vu
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1955
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.38383100
Số điện thoại di động 0988550360
Địa chỉ Email vudcct@yahoo.com.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu quá trình phá huỷ thấm của tầng cát aQIV3tb1 phân bố dưới nền đê Hữu Hồng Hà Nội, Mã số B2001- 36- 08, Chủ nhiệm đề tài

2. Thu thập, kiểm chứng các tài liệu đã có, nghiên cứu bổ sung lập bản đồ phân vùng đất yếu Hà Nội phục vụ phát triển bền vững Thủ đô, Tham gia

3. Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa chất công trình chuẩn phục vụ công tác xây dựng, quy hoạch và khai thác kinh tế lãnh thổ, Mã số B2007-02-30, Chủ nhiệm đề tài

4. Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn các phương pháp thí nghiệm xác định đặc trưng cơ học của đất yếu khu vực đồng bằng Bắc Bộ phục vụ tính toán nền móng công trình trên mặt và công trình ngầm, Thành viên

5. Nghiên cứu đặc điểm hình thành và phát triển các tai biến địa chất (lũ quét, trượt lở) tại các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn động, Yên Thế tỉnh Bắc Giang làm cơ sở khoa học định hướng chiến lược quy hoạch phát triển bền vững kinh tế- xã hội, Thành viên

6. Nghiên cứu địa chất công trình các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Mã số CTB-2012-02-02, Chủ nhiệm đề tài

Cấp cơ sở

1. Phương pháp giải một số bài toán Địa kỹ thuật bằng ngôn ngữ lập trình Pascal, Chủ nhiệm đề tài

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Tô Hoàng Nam, Tô Xuân Vu, Establishing geology engineeeing map of the Hai Thinh area for planning of eco-social sustainable development, The 4th international conference VietGeo 2018, , 2018

2. Tô Xuân Vu, Nguyễn Văn Hùng, Efects of climate change on slope stabilization in the Cao Son coal waste area Cam Pha, Quang Ninh, The 4th international conference VietGeo 2018, , 0

3. Nguyễn Thành Dương, Tô Xuân Vu, Effects of Climate Change on Engineering Geological Conditions in Northern Coastal Plain Vietnam, HaNoiGeo, , 2015

4. Tô Xuan Vu, Nguyễn Văn Hùng, Characteristics of ground soil foundation constructions ability in Hai Phong coastal areas, VietGeo, , 2016

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Tô Xuân Vu, Tai biến trượt lở ở khu vực miền núi tỉnh Bắc Giang, phương pháp phân vùng dự báo, ERSD 2018, , 0

Bài báo hội nghị ngành

1. Tô Xuân Vu, Phân chia cấu trúc nền đất phục vụ thi công hố đào sâu khu vực quận 10 Thành phố Hồ chí Minh, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2017

2. Tô Xuân Vu, Phân chia cấu trúc nền đê Hữu Hồng Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 14, tháng 2 - 2002, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội 2002, , 2002

3. Tô Xuân Vu, Phân tích yếu tố ảnh hưởng hiệu quả giải pháp giếng giảm áp, Tạp chí Người Xây dựng, Hội Xây dựng Việt Nam, Hà Nội, , 2002

4. Tô Xuân Vu, Khả năng ứng dụng giải pháp tường chống thấm nâng cao ổn định nền đê Hữu Hồng Hà Nội, Tạp chí Người Xây dựng, Hội Xây dựng Việt Nam, , 2002

5. Tô Xuân Vu, Xác định hành lang bảo vệ nền đê Hữu Hồng Hà Nội trên cơ sở nghiên cứu ổn định thấm nền đê, Tạp chí ĐCCT và Môi trường, Số 1, tháng 7 - 2004, Tổng hội Địa chất Việt Nam, Hà Nội, , 2004

6. Tô Xuân Vu, Giải pháp xử lý biến dạng thấm thích hợp ở nền đê Sen Chiểu- Phúc Thọ- Hà Tây, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Khoa học toàn quốc ĐCCT và Môi trường, , 2015

Bài báo hội nghị trường

1. Tô Xuân Vu, Đánh giá khả năng mất ổn định thấm của trầm tích nền đê Ngũ Hiệp- Thanh Trì- Hà Nội, Tuyển tập Hội nghị Khoa học lần thứ 13, , 1998

2. Tô Xuân Vu, Hoàng Kim Bảng, Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để giải một số bài toán thống kê kết quả thí nghiệm các đặc trưng cơ lý của đất đá, Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ- Địa chất, , 2000

3. Tô Xuân Vu, Nghiên cứu quá trình phá huỷ thấm xẩy ra trong cát dưới nền đê Hà Nội bằng thí nghiệm mô hình, Tuyển tập Hội nghị Khoa học lần thứ 14, 2000, 0

4. Tô Xuân Vu, Quy luật gia tăng áp lực của dòng thấm dưới nền đê Hữu Hồng Hà Nội, Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ- Địa chất, Tập 37, tháng 3 - 2002, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2002

5. Tô Xuân Vu, Phạm Văn Tỵ, Sử dụng các giải pháp phòng ngừa biến dạng thấm thích hợp ở nền đê Hữu Hồng Hà Nội, Tuyển tập Hội nghị Khoa học lần thứ 15, quyển 3, Địa chất công trình, Địa chất thủy văn và Môi trường, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà Nội, , 2002

6. Tô Xuân Vu, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Bình, Khả năng áp dụng công nghệ khoan phụt cao áp gia cố nền đất yếu ở VN, Tạp chí KH & KT Mỏ- Địa chất, số 14, tháng 4 - 2006, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2006

7. Tô Xuân Vu, Đặc điểm cấu trúc nền và giải pháp phòng ngừa biến dạng thấm thích hợp ở nền đê Hữu Hồng Hà Nội, Tuyển tập Hội nghị Khoa học lần thứ 17, quyển 3, Địa chất công trình, Địa chất thủy văn và Môi trường, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà Nội, , 2006

8. Tô Xuân Vu, Chuẩn hoá thông tin ĐCCT phục vụ xây dựng và quy hoạch lãnh thổ, Tuyển tập Hội nghị Khoa học lần thứ 18, quyển 3, Địa chất công trình, Địa chất thủy văn và Môi trường, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà Nội, , 2008

9. Tô Xuân Vu, Xây dựng hệ thống thông tin Địa chất công trình chuẩn ở khu vực Hà Nội phục vụ công tác đầu tư xây dựn, Tạp chí KH & KT Mỏ - Địa chất, số 30, tháng 4 - 2010, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nộ, , 2010

10. Tô Xuân Vu, Nguyễn Văn Phóng, Tạ Đức Thịnh, Khái quát đặc điểm địa chất công trình của đất yếu phân bố ở đồng bằng Bắc Bộ, Tạp chí KH & KT Mỏ - Địa chất, số 31, tháng 7 - 2010, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2010

11. Tô Xuân Vu, Phạm Minh Tuấn, Tô Quang Hòa, Công nghệ thi công hầm mới của Aó và phương pháp đánh giá chất lượng khối đá tại hiện trường, Tạp chí KH & KT Mỏ - Địa chất, số..., tháng 9 - 2011, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2011

12. Tô Xuân Vu, Phương pháp thành lập bản đồ Địa chất công trình tỷ lệ 1: 25.000 khu vực ven biển Hải Phòn, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 46, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2014

13. Tô Xuân Vu, Thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000) các khu vực phát triển kinh tế ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 50, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, , 2015