Bùi Trường Sơn
TSBùi Trường Sơn
Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Bùi Trường Sơn
Đơn vị Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, Hội Đồng Khoa, Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1969
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0963291969
Số điện thoại di động 0963291969
Địa chỉ Email buitruongson@humg.edu.vn