Nguyễn Tuấn Long
TS.Nguyễn Tuấn Long
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Tuấn Long
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0914323321
Địa chỉ Email long_nguyentuan@yahoo.com