Phùng Hữu Hải
ThSPhùng Hữu Hải
Họ và tên Phùng Hữu Hải
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04268383100
Số điện thoại di động 0973223286
Địa chỉ Email haidcct@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chủ yếu