Nhữ Việt Hà
GVC.TSNhữ Việt Hà
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nhữ Việt Hà
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Địa chỉ Email nhuvietha@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu và phát triển các mô hình mới độ chính xác cao cho phát hiện, dự báo và đánh giá rủi ro trượt lở đất sử dụng dữ liệu địa không gian, trí tuệ nhân tạo và các thuật toán tối ưu hóa, Mã số 105.08-2017.316, Chủ trì

2. Nghiên cứu đề xuất và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ phù hợp nâng cao hiệu quả các công trình đập dâng vùng Tây Bắc, Mã số KHCN-TB.14C/13-18, Tham gia

Cấp Bộ

1. Using artificial intelligence in predicting groundwater potential for water scarcity area in the Central Highlands (Vietnam), Mã số VIE 11 888 11/REGIE/019, Chủ trì

2. Spatio-temporal prediction of land subsidence using GIS-based 3D geological, geotechnical and groundwater flow models in Hanoi city (Vietnam), Mã số BTC-11, Chủ trì

3. Regional landslide susceptibility mapping using GIS for Thua Thien Hue area, Vietnam, Mã số VLIR-06, Chủ trì

Cấp cơ sở

1. Study for applying of the 3D-Photomodeler software in landslide estabilishing and mornitoring at Lao Cai province, Vietnam, Mã số OSK-04, Tham gia

2. Nghiên cứu phát triển mô hình ba chiều điều kiện địa chất công trình khu vực Hà Nội, Mã số T18-08, Chủ trì

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn khai thác, sử dụng địa nhiệt tầng nông bằng công nghệ bơm nhiệt đất (GSHP) phục vụ sưởi ấm và làm mát ở vùng núi Tây Bắc, Việt Nam, Mã số GSHP-TB, Tham gia

4. Nghiên cứu và đề xuất ngưỡng khai thác hợp lý nhằm phòng chống nguy cơ sụt lún nền đất do khai thác nước dưới đất, áp dụng thử nghiệp cho khu vực nội đô thành phố Hà Nội, Mã số KHPTCN-04, Tham gia

5. Nghiên cứu ứng dụng Hệ thông tin địa lý GIS và mô hình toán học trong việc xây dựng Bản đồ nhạy cảm trượt lở đất. Lấy ví dụ tính toán cho lưu vực sông Bồ tỉnh Thừa Thiên Huế, Mã số T.19-2006, Chủ trì

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. A hybrid computational intelligence approach for predicting soil shear strength for urban housing construction: a case study at Vinhomes Imperia project, Hai Phong city (Vietnam), Engineering with Computers, 2019

2. Advanced Soft Computing Techniques for Predicting Soil Compression Coefficient in Engineering Project: A comparative study, 2019

3. A swarm intelligence-based machine learning approach for predicting soil shear strength for road construction: a case study at Trung Luong National Expressway Project (Vietnam), Engineering with Computers, 2018

4. Design and implementation of site-specific rainfall-induced landslide early warning and monitoring system: a case study at Nam Dan landslide (Vietnam), Geomatics, Natural Hazards and Risk, 2017

5. GIS-based modeling of rainfall-induced landslides using data mining-based functional trees classifier with AdaBoost, Bagging, and MultiBoost ensemble frameworks, Environmental Earth Sciences, 2016

Bài báo tạp chí Scopus

1. Building a high-resolution 3D geotechnical model of Hanoi city for urban geohazard and development, 2019

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Landslide Monitoring by Photogrammetry in Mongset Area, Northwestern Vietnam, International Journal of Geoinformatics, 2005

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nghiên cứu khả năng đầm chặt của tro xỉ đáy lò Nhà máy Nhiệt điện An Khánh, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2017

2. Nghiên cứu ứng dụng kết cấu mặt đê kết hợp giao thông, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, 2017

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. , A hybrid computational intelligence approach for predicting soil shear strength for urban housing construction: a case study at Vinhomes Imperia project, Hai Phong city (Vietnam), Engineering with Computers, , 2019

2. , Advanced Soft Computing Techniques for Predicting Soil Compression Coefficient in Engineering Project: A comparative study, , , 2019

3. , A swarm intelligence-based machine learning approach for predicting soil shear strength for road construction: a case study at Trung Luong National Expressway Project (Vietnam), Engineering with Computers, , 2018

4. , Design and implementation of site-specific rainfall-induced landslide early warning and monitoring system: a case study at Nam Dan landslide (Vietnam), Geomatics, Natural Hazards and Risk, , 2017

5. , GIS-based modeling of rainfall-induced landslides using data mining-based functional trees classifier with AdaBoost, Bagging, and MultiBoost ensemble frameworks, Environmental Earth Sciences, , 2016

Bài báo hội nghị quốc gia

1. , Building a high-resolution 3D geotechnical model of Hanoi city for urban geohazard and development, , , 2019

Bài báo hội nghị ngành

1. , Landslide Monitoring by Photogrammetry in Mongset Area, Northwestern Vietnam, International Journal of Geoinformatics, , 2005

Bài báo hội nghị trường

1. , Nghiên cứu khả năng đầm chặt của tro xỉ đáy lò Nhà máy Nhiệt điện An Khánh, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2017

2. , Nghiên cứu ứng dụng kết cấu mặt đê kết hợp giao thông, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, , 2017