Phạm Thị Ngọc Hà
Phạm Thị Ngọc Hà
Trợ giảng
Họ và tên Phạm Thị Ngọc Hà
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Trợ giảng
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024. 38383100
Số điện thoại di động 0982455486
Địa chỉ Email phamngochadcct@gmail.com