Dương Văn Bình
ThS.Dương Văn Bình
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Dương Văn Bình
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0904546259
Địa chỉ Email duongvanbinh@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện