Dương Văn Bình
GV.ThS.Dương Văn Bình
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Dương Văn Bình
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0904546259
Địa chỉ Email duongvanbinh@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu tính chất cơ học động của một số loại đất nền khu vực Hà Nội, Tham gia

2. Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng., Mã số CTB-2012-02-02, Tham gia

3. Nghiên cứu các đặc tính xây dựng của đất yếu và đặc điểm cấu trúc nền đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ, đề xuất các giải pháp gia cố, xử lý nền đất yếu thích hợp phục vụ xây dựng các công trình ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Mã số CTB - 2012 - 02 - 03, Tham gia

4. Nghiên cứu hiện tượng xói lở và bồi tụ vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các hoạt động xói lở và bồi tụ, Mã số CTB-2012-02-05, Tham gia

Cấp cơ sở

1. Phát triển mô hình 3D phân tích ổn định theo thời gian của khối trượt tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phục vụ thiết kế hệ thống cảnh báo sớm, Mã số T18-33, Chủ trì

2. Nghiên cứu lựa chọn mô hình đất nền và các thông số vật liệu đầu vào để thiết kế các giải pháp ổn định hố móng sâu bằng phần mềm Plaxis, Mã số T14-19, Chủ trì

3. Ứng dụng phần mềm Plaxis 8.2 để tính toán thiết kế xử lý nền đất yếu bằng cọc cát, giếng cát kết hợp với gia tải trước, Mã số T12-03, Tham gia