Bùi Văn Bình
GV.NCS.Bùi Văn Bình
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Bùi Văn Bình
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84-24) 3838 9633
Số điện thoại di động 0977451663
Địa chỉ Email buibinhdcct@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chủ yếu