Bùi Vinh Hậu
GV.NCS.Bùi Vinh Hậu
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Bùi Vinh Hậu
Đơn vị Bộ môn Địa chất
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 01645382691
Địa chỉ Email vinhhau.humg@gmail.com