Phạm Thị Ngọc Hà
ThSPhạm Thị Ngọc Hà
Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa
Họ và tên Phạm Thị Ngọc Hà
Đơn vị Công Đoàn Khoa
Chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 04. 38387567
Số điện thoại di động 0982455486
Địa chỉ Email phamngochadcct@gmail.com
Fax 04. 38387567