Nguyễn Tiến Dũng
TS.GVCNguyễn Tiến Dũng
Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Trưởng khoa
Họ và tên Nguyễn Tiến Dũng
Đơn vị Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, Hội Đồng Khoa, Đảng ủy khoa, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Trưởng khoa
Năm sinh 1963
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438384973
Số điện thoại di động 0912060932
Địa chỉ Email nguyentiendung@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Số 7/15 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Tổ dân phố số 31, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Quá trình công tác

11/2004 - nay: Giảng viên chính, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất., Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

3/2003 - 9/2010: Phó Trưởng Bộ môn Tìm kiếm thăm dò, Bộ môn Tìm kiếm thăm dò, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bí thư chi bộ Tìm kiếm thăm dò., Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Từ 10/2010 - nay: Trưởng Bộ môn Tìm kiếm thăm dò, Bí thư chi bộ Tìm kiếm thăm dò - Khoáng sản., Bộ môn Tìm kiếm thăm dò, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,, Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

3/2013 - nay: Phó Trưởng Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất., Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

3/2015 - nay: Bí thư Đảng uỷ bộ phận Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất., Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

12/1992 - 11/2004: Giảng viên, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, Khoa Địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất., Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

11/1990 - 11/1992: Trợ giảng, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, Khoa Địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất., Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Hoang Bac Bui, Xuan Thanh Ngo, The Hung Khuong, Jan Golonka, Tien Dung Nguyen, Yungoo Song, Tetsumaru Itaya, Koshi Yagi, Episodes of brittle deformation within the Dien Bien Phu Fault zone, Vietnam: Evidence from K-Ar age dating of authigenic illite, Tectonophysics, 695, 53–63, 2017

2. Bui Hoang Bac, Ngo Xuan Thanh, Yungoo Song, Tetsumaru Itaya, Koshi Yagi, Khuong The Hung, Nguyen Tien Dung, K-Ar dating of fault gouges from the Red River Fault Zone of Vietnam, Acta Geologica Sinica (English Edition), 90, 5, 1801-1840, 2016

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Thanh Tịnh, Mineral potential Mapping for Tin ore using weights of Evidence at Maty - Du Long area, Ninh Thuan province, Viet Nam, Journal of Mining and Earth Sciences, 3, 58, 35-41, 2017

2. Nguyễn Tiến Dũng, Trần Đại Dũng, Đặc điểm cấu trúc địa chất và tiềm năng tài nguyên, trữ lượng than mỏ Mạo Khê, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 258, 4, 22-25, 2017

3. Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Hiền, Đặc điểm phân bố và tiềm năng tài nguyên sa khoáng titan-zircon ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, Tài nguyên và Môi trường, 259, 5, 25-28, 2017

4. Đinh Trọng Tường, Nguyễn Tiến Dũng, Đặc điểm quặng hóa thiếc khu vực Thung Pu Bò, Quỳ Hợp - Nghệ An, Tài nguyên và Môi trường, 260, 6, 18-21, 2017

5. Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Tiến Dũng, Trịnh Ngọc Tú, Ảnh hưởng của các yếu tố địa chất mỏ đến công tác cơ giới hóa trong khai thác mỏ than Khe Chàm I, Quảng Ninh, Công nghiệp mỏ, 1-2016, 41-45, 2016

6. Nguyễn Chí Công, Trương Xuân Luận, Nguyễn Tiến Dũng, Lưu Quốc Dũng, Đặc điểm quặng hóa một số thân quặng chính khu mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai, Công nghiệp mỏ, 5-2016, 69-73, 2016

7. Nguyễn Tiến Dũng, Đặc điểm hình thái - cấu trúc các vỉa than và vấn đề thăm dò dưới mức -300m mỏ than Hà Ráng, Công nghiệp mỏ, 1-2016, 59-66, 2016

8. Bùi Thanh Tịnh, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Trần Đại Dũng, Đặc điểm quặng hóa và triển vọng thiếc gốc khu vực Ma Ty - Du Long, Ninh Thuận, Tài nguyên và Môi trường, 247, 17, 27-30, 2016

9. Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Finding of halloysite nanotubes in Lang Dong kaolin deposit, Phu Tho province, CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, 3, 34, 275-280, 2016

10. Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Đỗ Trí, Nguyễn Duy Hưng, Trần Thị Vân Anh, Ứng dụng SEM và XRD trong nghiên cứu khoáng vật kaolin tại một số kiểu mỏ ở miền Bắc Việt Nam, Tài nguyên Môi trường, 226, 20, 17-20, 2015

11. Nguyễn Tiến Dũng, Đặc điểm quặng sắt mỏ Bản Phắng, Bắc Kạn và khả năng tuyển, sử dụng trong công nghiệp luyện gang, thép, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 50, 31-39, 2015

12. Nguyễn Tiến Dũng, Đặc điểm chất lượng và tiềm năng pegmatit chứa felspat khu vực Đại Lộc, Quảng Nam, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 51, 31-38, 2015

13. Nguyễn Văn Phố, Nguyễn Tiến Dũng, Đặc điểm địa chất và tiềm năng tài nguyên vàng gốc khu vực Nhâm - A Lưới, Thừa Thiên Huế, Tài nguyên và Môi trường, 213, 7, 14-18, 2015

14. Bui Hoang Bac, Khuong The Hung, Ngo Xuan Thanh, Nguyen Tien Dung, Characteristics Of Clay Minerals In Gouges Of The Red River Fault, Vietnam, Phát triển KH&CN, 17, K5-2014, 27-33, 2014

15. Bùi Hoàng Bắc, Phan Viết Sơn, Nguyễn Tiến Dũng, Trương Hữu Mạnh, Khương Thế Hùng, Nguyễn Duy Hưng, Ứng dụng phương pháp toán địa chất kết hợp GIS xây dựng bản đồ triển vọng khoáng sản, Tài nguyên Môi trường, 31-34, 2014

16. Ngô Văn Hòa, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Duy Hưng, Đặc điểm địa chất và tiềm năng felspat khu vực Ea Kar, Đăk Lăk, Tài nguyên và Môi trường, 200, 18, 23-27, 2014

17. Đỗ Mạnh An, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Trương Hữu Mạnh, Nguyễn Duy Hưng, Ứng dụng phương pháp trọng số bằng chứng trong tìm kiếm quặng wolfram vùng Pleimeo, tỉnh Kontum, CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, 35, 19-28, 2013

18. Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Lê Đỗ Trí, Tiềm năng pegmatit chứa felspat làm nguyên liệu gốm sứ khu vực Đại Lộc, Quảng Nam, Tài nguyên và Môi trường, 177, 19, 23-27, 2013

19. Quách Đức Tín, Nguyễn Văn Luyện, Phạm Việt Hà, Đỗ Đức Nguyên, Nguyễn Tiến Dũng, Ứng dụng hệ phương pháp viễn thám-GIS- Địa chất trong đánh giá tiềm năng đá granit ốp lát khu vực Krông Bông - Lawk, tỉnh Đăk Lăk, Công nghiệp mỏ, 3-2013, 53-58, 2013

20. Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Trung Thính, Đặc điểm thành phần khoáng vật quặng đất hiếm mỏ Bắc Nậm Xe, Lai Châu, Tài nguyên và Môi trường, 181, 23, 32-36, 2013

21. Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Vân Anh, Đặc điểm phân bố các khoáng vật quặng trong sa khoáng ven bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế và ảnh hưởng của chúng đến việc lựa chọn mạng lưới các công trình thăm dò, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 37, 13-22, 2012

22. Khương Thế Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Đặc điểm chất lượng và tính chất công nghệ của cao lanh, felspat khu mỏ Láng Đồng - Thạch Khoán - Phú Thọ, Công nghiệp mỏ, 3-2012, 15-18, 2012