Nguyễn Văn Lâm
PGS.TS.NGUTNguyễn Văn Lâm
Phó Chủ tịch Hội Cựu Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Văn Lâm
Đơn vị Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội Đồng Khoa, Bộ môn Địa chất thủy văn
Chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1958
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387809
Số điện thoại di động 0903453883
Địa chỉ Email lamdctv@gmail.com
Quá trình công tác

1982 - nay: Cán bộ giảng dạy, Bộ môn Địa chất thủy văn - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng – Q. Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội

1996 - nay: Phó Giám đốc, Trung tâm Tư vấn và Bảo vệ môi trường thuộc Liên hiệp hội các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Số4 /199 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

2001 - 2005: Tổng thư ký, Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, Số 10 ngõ 42 Đường Trần Cung - Cầu Giấy - Hà Nội

2005 - 2010: Phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Số 10 ngõ 42 Đường Trần Cung - Cầu Giấy - Hà Nội

2010 - 2015: Ủy viên ban chấp hành, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Số 10 ngõ 42 Đường Trần Cung - Cầu Giấy - Hà Nội

2015 - nay: PCT thường trực kiêm Tổng thư ký, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Số 10 ngõ 42 Đường Trần Cung - Cầu Giấy - Hà Nội

2005 - nay: Ủy viên ban chấp hành, Hội Môi trường xây dựng Việt Nam,

2008 - nay: Trưởng Khoa, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất) - Trường Đại học Mỏ, P. Đức Thắng – Q. Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội

2005 - nay: Trưởng Bộ môn, Bộ môn Địa chất thủy văn trường Đại học Mỏ, P. Đức Thắng – Q. Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội

2012 - nay: Ủy viên, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia,

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu đề xuất các mô hình, giải pháp công nghệ khai thác và bảo vệ phát triển bền vững nguồn nước karst phục vụ cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, khan hiếm nước khu vực phía Bắc, Mã số ĐTĐL.CN-61/15, Tham gia

2. Dự đoán ô nhiễm asen trong nước ngầm tại các vùng đồng bằng bồi tích ở Đông Nam Á” (PREAS), Tham gia

3. Nghiên cứu sự hình thành, phân bố và đề xuất phương pháp đánh giá và sử dụng hợp lý tài nguyên nước ngầm vùng Karst Đông Bắc Việt Nam, Mã số KC08-19, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2010

Cấp Bộ

1. Điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Chủ nhiệm đề tài

2. Nghiên cứu sự hình thành và nguồn bổ cập cho thấu kính nước nhạt trong trầm tích Đệ tứ phía Nam Đồng bằng Bắc bộ, Chủ trì

3. Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước khu vực xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; Lập phương án khai thác nước phục vụ cấp nước cho trung tâm thị trấn huyện lỵ Lâm Bình, Chủ nhiệm đề tài

4. Nghiên cứu đánh giá địa chất và thảm động, thực vật núi Khe Pặu, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang nhằm phục vụ phát triển kinh tế du lịch, Chủ nhiệm đề tài

5. Giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Tham gia

6. Dự án thăm dò, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, xây dựng bản đồ ĐCTV tại xã Lăng Quán, Tứ Quận, Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Chủ trì

7. Nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến nước dưới đất vùng ven biển Bắc bộ, Mã số CTB – 2012 – 02 -04, Chủ nhiệm đề tài

8. Điều tra, đánh giá khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác sử dụng nước trên địa bàn thành phố Hà Nội., Chủ trì

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Van Lam Nguyen, Ngoc Thach Nguyen, Ngoc Hai Pham, Xuan Canh Pham, Thi Thuy Hang Nguyen, & Thi Thanh Thuy Duong, Application of multimedia methodology for investigation of karst water in highland regions of Ha Giang Province, Vietnam, Environmental Earth Sciences, 2013

2. Lam Van Nguyen, Ngoc Kim Nguyen, Hoan Van Hoang, Tuan Quang Tran (tham gia), Nga Trong Vu, Characteristics of groundwater in karstic region in northeastern Vietnam, Environmental Earth Sciences, 2012

3. Dang Duc Nhan, Nguyen Van Lam, Ha Chu Ha Long, Dao Dinh Thuan, Dang Anh Minh, Vo Thi Anh, Hydrological characteristics of karstic groundwater in the northeast Viet Nam as studied by isotopic techniques, Environ Earth Sci, 2011

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Văn Lâm, Trần Vũ Long, Đào Đức Bằng, Dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu - nước biển dâng đến nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ vùng ven biển đồng bằng Bắc bộ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2015

2. Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Văn Lâm, Ảnh hưởng của cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn đến sự hình thành và nguồn bổ cập cho thấu kính nước nhạt vùng Nam Định, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 2015

3. Sự hình thành và quy luật phân bố nước karst ở vùng đông bắc Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2015

4. Cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn và quá trình hình thành thấu kính nước nhạt trong trầm tích Đệ tứ phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Tạp chí Địa chất, 2015

5. Trần Quang Tuấn, Nguyễn Văn Lâm, trường Đại học Mỏ - Địa chất; Nguyễn Kim Ngọc, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Xác định chỉ tiêu khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế và vùng được phép khai thác nước dưới đất áp dụng cho tầng chứa nước Pleistocen ở thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất, 46, 47-53, 2014

6. Distribution of salineand freshwater in Groundwater in Thai Binh province and solution forreasonable exploitation, Tạp chí Môi trường Việt Nam, 2014

7. Đào Đức Bằng, Nguyễn Văn Lâm, Trần Vũ Long, Dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu - nước biển dâng đến nước dưới đất trong tầng chứa nước Holocen vùng ven biển đồng bằng Bắc bộ, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị ngành

1. Van Lam Nguyen, Ngoc Thach Nguyen, Ngoc Hai Pham, Xuan Canh Pham, Thi Thuy Hang Nguyen, & Thi Thanh Thuy Duong, Application of multimedia methodology for investigation of karst water in highland regions of Ha Giang Province, Vietnam, Environmental Earth Sciences, , 2013

2. Lam Van Nguyen, Ngoc Kim Nguyen, Hoan Van Hoang, Tuan Quang Tran (tham gia), Nga Trong Vu, Characteristics of groundwater in karstic region in northeastern Vietnam, Environmental Earth Sciences, , 2012

3. Dang Duc Nhan, Nguyen Van Lam, Ha Chu Ha Long, Dao Dinh Thuan, Dang Anh Minh, Vo Thi Anh, Hydrological characteristics of karstic groundwater in the northeast Viet Nam as studied by isotopic techniques, Environ Earth Sci, , 2011

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Văn Lâm, Trần Vũ Long, Đào Đức Bằng, Dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu - nước biển dâng đến nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ vùng ven biển đồng bằng Bắc bộ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2015

2. Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Văn Lâm, Ảnh hưởng của cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn đến sự hình thành và nguồn bổ cập cho thấu kính nước nhạt vùng Nam Định, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, , 2015

3. , Sự hình thành và quy luật phân bố nước karst ở vùng đông bắc Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2015

4. , Cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn và quá trình hình thành thấu kính nước nhạt trong trầm tích Đệ tứ phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Tạp chí Địa chất, , 2015

5. Trần Quang Tuấn, Nguyễn Văn Lâm, trường Đại học Mỏ - Địa chất; Nguyễn Kim Ngọc, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Xác định chỉ tiêu khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế và vùng được phép khai thác nước dưới đất áp dụng cho tầng chứa nước Pleistocen ở thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất, 47-53, 2014

6. , Distribution of salineand freshwater in Groundwater in Thai Binh province and solution forreasonable exploitation, Tạp chí Môi trường Việt Nam, , 2014

7. Đào Đức Bằng, Nguyễn Văn Lâm, Trần Vũ Long, Dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu - nước biển dâng đến nước dưới đất trong tầng chứa nước Holocen vùng ven biển đồng bằng Bắc bộ, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, , 0