Lương Quang Khang
PGS.TSLương Quang Khang
Đảng ủy viên Trường, Trưởng phòng, Phó Trưởng bộ môn, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Lương Quang Khang
Đơn vị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Đảng bộ, Phòng Đào tạo Sau đại học, Hội Đồng Khoa, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Đảng ủy viên Trường, Trưởng phòng, Phó Trưởng bộ môn, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1967
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 043 7552551
Số điện thoại di động 0912259514
Địa chỉ Email luongquangkhang@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Số 11, Tập thể cao cấp Học viện Quốc phòng, Ngõ 100, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Quá trình công tác

1990 - 1992: Trợ Giảng, bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

1993 - 2006: Giảng viên, bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2006 - 2015: Giảng viên chính, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2008 - 2010: Phó trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2010 - 2013: Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Mỏ - Địa chất,

2013 - 2015: Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, Phó trưởng bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2015 - nay: Giảng viên cao cấp, Đảng ủy viên BCH đảng ủy trường, phó bí thư chi bộ Đào tạo, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, Phó trưởng bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lương Quang Khang, Bùi Thanh Tịnh, Nguyễn Ngọc Thịnh., Ứng dụng mô hình Trend trong nghiên cứu đặc điểm hình thái các vỉa than khu mỏ Vàng Danh., Tạp chí Tài nguyên và Môi trường., 1+2, 72-74, 2017

2. Lương Quang Khang, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Trọng Thoáng., Đặc điểm chất lượng và khả năng sử dụng đá sét khu vực Khe Non, tỉnh Hà Nam làm nguyên liệu xi măng., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 2, 1-5, 2016

3. Lương Quang Khang, Khương Thế Hùng. Binh Thuan., Distribution and potential of the titanium, zircon and rare earth minerals in the coastal placer, South Suoi Nhum,, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 54, 56-65, 2016

4. Lương Quang Khang, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Trọng Thoáng, Đỗ Văn Định., Đặc điểm chất lượng và khả năng sử dụng đá sét khu vực Khe Non, tỉnh Hà Nam làm nguyên liệu xi măng., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 2, 1-5, 2016

5. Lương Quang Khang, Đinh Bá Tuấn., Nghiên cứu xác lập nhóm mỏ thăm dò đến mức -100m mỏ than Hồ Thiên, Quảng Ninh., Tạp chí Tài nguyên và Môi trường., 4, 13-15, 2016

6. Lương Quang Khang, Đinh Bá Tuấn, Bùi Hoàng Bắc., Đặc điểm biến đổi hình dạng và cấu trúc các vỉa than dưới mức -300m khu vực Ngã Hai - Khe Tam, Quảng Ninh., Tạp chí Tài nguyên và Môi trường., 3, 15-18, 2016

7. Lương Quang Khang, Đỗ Văn Định, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Trọng Thoáng., Đặc điểm chất lượng đá sét khu vực thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và khả năng sử dụng chúng làm nguyên liệu xi măng pooc lăng PC50., Tạp chí Tài nguyên và Môi trường., 3, 19-22, 2016

8. Lương Quang Khang, Nguyễn Ngọc Thịnh., Phân chia nhóm mỏ và định hướng mạng lưới thăm dò than dưới mức -300m khu II-IV mỏ Khe Chàm, Quảng Ninh., Tạp chí Tài nguyên và Môi trường., 24, 42-44, 2016

9. Lương Quang Khang., Đặc điểm chất lượng điatomit tỉnh Kon Tum., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 3, 79-82, 2014

10. Lương Quang Khang., Tổng quan về khai thác và thị trường các kim loại đất hiếm thế giới., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất., 45, 13-20, 2014

11. Lương Quang Khang, Trần Thanh Hải, Vũ Xuân Lực., Lịch sử nhiệt động của các thành tạo trầm tích biến chất vùng trung tâm nếp lồi Tạ Khoa và ý nghĩa của chúng trong tiến hóa kiến tạo Tây Bắc Bộ., Tạp chí Địa chất., A, 346-348, 149-162, 2014

12. Lương Quang Khang., Đặc điểm chất lượng và tiềm năng đất hiếm khu vực Yên Phú., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 1, 50-54, 2013

13. Lương Quang Khang., Đặc điểm chất lượng quặng titan và zircon sa khoáng ven biển khu vực Nam Suối Nhum, tỉnh Bình Thuận., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 2, 65-72, 2013

14. Lương Quang Khang., Đặc điểm chất lượng và trữ lượng graphit khu mỏ Yên Thái, tỉnh Yên Bái., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 3, 46-49, 2013

15. Lương Quang Khang., Đặc điểm địa chất và quặng hóa thiếc gốc khu vực Thung Pu Bò, Nghệ An., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất., 42, 22-27, 2013

16. Lương Quang Khang, Nguyễn Anh Tuấn, Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng tài nguyên quặng chì - kẽm khu vực Bản Vai - Bản Ran, Cao Bằng, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 70-73, 2013

17. Lương Quang Khang., Đặc điểm chất lượng và tiềm năng đá ốp lát tỉnh Ninh Thuận., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 4, 54-57, 2012

18. Lương Quang Khang., Đặc điểm quặng hóa đất hiếm khu mỏ Yên Phú, Yên Bái., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất., 40, 23-29, 2012

19. Lương Quang Khang., Đặc điểm chất lượng và tiềm năng đá ốp lát gabro - điorit vùng Núi Một, Ninh Thuận., Tạp chí Địa chất., A, 307, 82-86, 2008

20. Lương Quang Khang, Phạm Đình Thọ., Đặc điểm trầm tích Holocen và mối liên quan đến các thành tạo than bùn vùng Thanh Sơn - Thanh Thủy., Tạp chí Địa chất., A, 298, 27-33, 2007

21. Lương Quang Khang, Doãn Huy Cẩm., Đá carbonat Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất., 14, 22-26, 2006

22. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Nguyễn Đắc Đồng., Đánh giá kinh tế địa chất tài nguyên urani ở Việt Nam theo tiêu chuẩn “cấp chi phí., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất., 14, 31-34, 2006

23. Lương Quang Khang., Đặc điểm địa chất và khoáng sản tỉnh Quảng Bình., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất., 14, 51-55, 2006

24. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Bùi Tất Hợp., Tình hình sản xuất và nhu cầu về các loại sản phẩm đất hiếm trên thế giới và ở Việt Nam., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 3, 15-17, 2001

25. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Nguyễn Văn Lâm., Bài toán thông tin logic xử lý thông tin địa chất - địa hóa trong tìm kiếm mỏ khoáng., Tạp chí Công nghiệp mỏ, 6, 9-17, 2000

26. Lương Quang Khang, Nguyễn Tiến Dũng, Doãn Huy Cẩm., Về khả năng áp dụng hệ thống phân cấp khung Quốc tế của Liên hợp quốc về tài nguyên - trữ lượng mỏ khoáng ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế địa chất và Nguyên liệu khoáng., 4, 32-39, 2000

27. Lương Quang Khang, Nguyễn Đắc Đồng., Hiệu quả của việc áp dụng phối hợp phương pháp phân tích tương quan và phân tích dengramm trong xử lý mẫu địa hóa. Lấy ví dụ ở mỏ đất hiếm Mường Hum - Nậm Pung, Lào Cai., Tạp chí Kinh tế địa chất và Nguyên liệu khoáng, 4, 40-46, 2000

28. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Nguyễn Viết Lược, Đánh giá tiềm năng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường, một số khoáng chất công nghiệp vùng Nam Bộ và định hướng sử dụng., Tạp chí Kinh tế địa chất và Nguyên liệu khoáng., 6, 9-17, 1999