Lê Trọng Thắng
PGS.TS.NGUTLê Trọng Thắng
Phó Giám đốc cty, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Lê Trọng Thắng
Đơn vị Hội Đồng Khoa, Bộ môn Địa chất công trình, Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất (CODECO)
Chức vụ Phó Giám đốc cty, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1953
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0913304326
Địa chỉ Email letrongthangdt@yahoo.com