Văn phòng: Tầng 4, Nhà C 12 tầng, Khu A - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 043 7522491

Email: nguyenlieukhoang@humg.edu.vn

1.Giới thiệu chung:

Bộ môn Nguyên liệu khoáng được thành lập từ năm 2005, trải qua hơn 10 năm thăng trầm đến nay Bộ môn đang từng bước vững bước trên con đường phát triển. Từ ngày mới thành lập Bộ môn dưới sự lãnh đạo sáng suốt và nhiệt tình của PGS.TS Đỗ Cảnh Dương đã đào tạo được những thế hệ sinh viên đầu tiên giỏi về chuyên môn, vững về những kỹ năng mềm, đáp ứng được nhu cầu thực tế của các đơn vị tuyển dụng. Từ năm 2010 PGS.TS Đỗ Cảnh Dương đã chuyên công tác và PGS.TS Nguyên Văn Lâm đã tiếp quản Bộ môn và lãnh đạo Bộ môn ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng, các thế hệ sinh viên tiếp theo đã tốt nghiệp và có được việc làm với mức thu nhập đáp ứng được yêu cầu bản thân. Một số sinh viên chuyên ngành Nguyên liệu khoáng đã tiếp tục được các cơ quan cử đi đào tạo sau đại học ở các các nước tiến tiến.

Bộ môn Nguyên liệu khoáng chủ quản đào tạo chuyên ngành Nguyên liệu khoáng và kết hợp với các bộ môn khác trong khoa đào tạo sau đại học chuyên ngành liên quan.

2. Cơ cấu cán bộ, cơ sở vật chất của Bộ môn:

Về cơ cấu cán bộ: Hiện nay Bộ môn Nguyên liệu khoáng có 100% giảng viên có trình độ trên đại học, gồm có 6 cán bộ giảng dạy và 1 cán bộ phục vụ giảng dạy trong đó có 1PGS.TS, 5 GV.ThS, 1 CBTN.ThS. Hiện tại Bộ môn đang cử 3 NCS đi học ở nước ngoài và 1 NCS học tại trường Đại học Mỏ-Địa Chất. Đến năm 2020 bộ môn sẽ có lực lượng tiến sĩ được đào tạo trở về làm việc tại bộ môn đó là điều kiện rất thuận lợ để phát tiển bộ môn ngày càng vững mạnh.

Về cơ sở vật chất: Bộ môn hiện có 1 văn phòng làm việc, 1 phòng thí nghiệm phân tích XRF, 1 phòng thí nghiệm nhiệt và 1 phòng gia công mẫu bột được trang bị để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên bộ môn Nguyên liệu khoáng.

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được của Bộ môn

Hoạt động đào tạo đại học và sau đại học

  • Bộ môn Nguyên liệu khoáng đã hoàn thành biên soạn đề cương các môn học theo hệ thống đào tạo Tín chỉ và hiện đang đảm nhiệm các môn học sau:
  • Các môn học phục vụ đào tạo hệ đại học: CNVL Vô cơ và Silicat, Nguyên liệu khoáng cho CN luyện kim, Nguyên liệu khoáng cho nghiệp gốm sứ và vật liệu chịu lửa; Nguyên liệu khoáng cho công nghiệp xi măng; Ngọc học và các phương pháp chế tác đá quý; Nguyên liệu khoáng và công nghệ sản xuất phân bón; Nguyên liệu khoáng kỹ thuật và phụ gia vô cơ; Công nghệ sản xuất xi măng; Nguyên liệu khoáng và công nghệ sản xuất thủy tinh; Công nghệ sản xuất gốm sứ; Công nghệ sản xuất Vật liệu chịu lửa; Nguyên liệu khoáng và công nghệ sản xuất đá xây dựng.
  • Các môn học đào tạo Thạc sĩ và Tiến Sĩ: Khoáng chất công nghiệp, Mô hình hoá các tính chất của Khoáng sản và Phương pháp Thăm dò mỏ, Ứng dụng phương pháp mô hình hóa trong thăm dò và đánh giá tài nguyên.

Các kết quả cụ thể trong công tác đào tạo:

  • Số lượng sinh viên đại học đã tốt nghiệp tại Bộ môn Nguyên liệu khoáng trong 10 năm qua khoảng 150 sinh viên.
  • 04 NCS đã bảo về thành công luận án Tiến sĩ và đang hướng dẫn 4 NCS
  • 35 HVCH đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ và 6hocj viên cao học.

 Công tác biên soạn giáo trình

  • Các môn học ở các cấp trình độ đều được biên soạn đề cương chi tiết thể hiện đầy đủ nội dung môn học.

Các kết quả cụ thể trong công tác NCKH và triển khai công nghệ:

Trong những năm qua Bộ môn Nguyên liệu khoáng đã hoàn thành 03 đề tài cấp bộ trọng điểm và cấp bộ, 6 đề tài NCKH cấp cơ sở và nhiều hợp đồng triển khai công nghệ công ty, trung tâm trong trường và cho các địa phương và các Bộ, Ban, Ngành trong phạm vi cả nước góp phần cho sự phát triển kinh tế-xã hội và phát triển GD&ĐT cũng như góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ Bộ môn thông qua NCKH. Hàng chục nhóm sinh viên NCKH tại bộ môn có kết quả cao và đạt được các giải như nhất, nhì, ba tiểu ban.

4. Mục tiêu và định hướng phát triển:

Công tác giảng dạy:

Đại học: Cán bộ Bộ môn tham gia giảng dạy các môn CNVL Vô cơ và Silicat, Nguyên liệu khoáng cho CN luyện kim, Nguyên liệu khoáng cho nghiệp gốm sứ và vật liệu chịu lửa; Nguyên liệu khoáng cho công nghiệp xi măng; Ngọc học và các phương pháp chế tác đá quý; Nguyên liệu khoáng và công nghệ sản xuất phân bón; Nguyên liệu khoáng kỹ thuật và phụ gia vô cơ; Công nghệ sản xuất xi măng; Nguyên liệu khoáng và công nghệ sản xuất thủy tinh; Công nghệ sản xuất gốm sứ; Công nghệ sản xuất Vật liệu chịu lửa; Nguyên liệu khoáng và công nghệ sản xuất đá xây dựng.

Sau đại học: Cán bộ bộ môn tham gia đào tạo các môn: Khoáng chất công nghiệp, Mô hình hoá các tính chất của Khoáng sản và Phương pháp Thăm dò mỏ, Ứng dụng phương pháp mô hình hóa trong thăm dò và đánh giá tài nguyên.

Công tác NCKH và triển khai công nghệ: 

Nghiên cứu chất lượng khoáng sản và định hướng sử dụng cho các lĩnh vực công nghiệp;

Điều tra, đánh giá tài nguyên – trữ lượng  khoáng sản phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

Nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý nhiệt nâng cao chất lượng các loại đá quý và bán quý;

Nghiên cứu thành phần khoáng - hóa của khoáng sản bằng thiết bị huỳnh quang tia X.

5. Khen thưởng:

Bộ môn Nguyên liệu khoáng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và NCKH

Thành tích Bộ môn là tập thể lao động tiên tiến.

Thành tích cá nhân: 01 CBGD của Bộ môn được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú và các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.